Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

Obwieszczenie - ZRID - ANEKS


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko ( Dz. U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.09.2023r. Prezydent Miasta Szczecin wydałDecyzję nr 16/2023, znak: WAiB-III.6740. 4.3.2023.GD o zmianie decyzji nr 10/2019 z dnia 29.10.2019r.znak: WUiAB-III.6740.197.2019.GD  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa i rozbudowa układu drogowo-torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany” wraz z przebudową ul. Smolańskiej na długości projektowanej pętli tramwajowej  w Szczecinie -  w granicach działek :

  •  5/12, 5/29, 6/5, 6/6, 7/10, 7/21, 7/83, 5/13, 7/98, 7/86, 5/14, 42, 1/1, 14 z obrębu 1050
  • -   32/5, 32/8, 32/7, 10/1, 32/9, 68/1, 68/2, 22 z obrębu 1054 ;
  • -   114/9, 22/10, 14/29, 114/21, 114/6, 97/5, 97/3, 97/9, 114/1, 114/2, 114/11,114/18, 114/20, 5  z obrębu 1056 ;
  •  87, 12/5, 6/6, 35, 40, 41/2, 86/13, 86/4, 86/10, 37, 82, 23, 21/6, 29/15 z obrębu 1057 ;
  •  2/3, 2/2, 12/14, 17/1, 1  z obrębu 1064 ;
  •  60, 55/12, 38 z obrębu  1076  ”.

w zakresie :

  • -  wyłączenia działki nr 7/21 z obrębu 1050 z terenu znajdującego się w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogowej,
  • -  zezwolenia na ograniczone korzystanie z działki nr 7/21 z obrębu 1050 celem wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie sieci energetycznej SN oraz demontażu dwóch słupów trakcyjnych na działce nr 7/10 z obrębu 1050,
  • -  wyłączeniu działek nr 7/86 i 7/98 z obrębu 1050 z zakresu inwestycji.

 Decyzja ta została zarejestrowana dnia 13.09.2023r. w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku pod nr  1134/2023. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 15.09.2023 r. do dnia 29.09.2023r. Jednocześnie zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1,
pok. 205 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

                                                                     

                                                                                                                                  Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 29.09.2023

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/09/13, odpowiedzialny/a: Grzegorz Dybicz, wprowadził/a: Grzegorz Dybicz, dnia: 2023/09/13 14:12:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Dybicz 2023/09/13 14:12:00 nowa pozycja