Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r.


Informacja z otwarcia ofert:

 Szczecin, 11.02.2019 r.

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.1.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.271.1.13.2019.MK

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r.”.

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn.„Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r.”, które odbyło się w dniu 11.02.2019r.

1.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I –  210 000 zł brutto

Cześć II – 100 000 zł brutto

2.Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności

1.

CITY BIURO

Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pocztowa 22

66 – 460 Witnica

 

I

 

 

186 618,06 zł

w tym

cena za zakres podstawowy –160 197,60 zł

cena za zakres objęty prawem opcji – 26 420,40 zł

 

Zgodnie z siwz

2.

 

Skowroński Przemysław, Werkowski Maciej

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą

Haprint Tonery s.c.

70-001 Ustowo 40 M /14

 

II

103 329,84 zł

Zgodnie z siwz

3.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak s. j.

90 – 516 Łódź, ul. Wólczańska 66

 

I

 

 

197 790,36zł

w tym

cena za zakres podstawowy –

175 396,98 zł

cena za zakres objęty prawem opcji – 22 393,38 zł

 

Zgodnie z siwz

II

95 900,64 zł

Zgodnie z siwz

4.

PRYZMAT Szczecin sp. z o.o.

ul. Starkiewicza 13

71 – 112 Szczecin

II

100 771,44 zł

Zgodnie z siwz

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczeniaOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.1.2019.MK

Szczecin, dnia 27.02.2019 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie zapytania o cenę na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019 r.”

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Część I

Ofertę nr 1

CITY BIURO Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pocztowa 22

66 – 460 Witnica

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Część II

Ofertę nr 3

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak s. j.

ul. Wólczańska 66

90 – 516 Łódź

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Punkty

1.

CITY BIURO

Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pocztowa 22

66 – 460 Witnica

 

I

 

 

100 pkt

2.

 

Skowroński Przemysław,

Werkowski Maciej

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą

Haprint Tonery s.c.

70-001 Ustowo 40 M /14

 

II

Oferta odrzucona

3.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak s. j.

90 – 516 Łódź, ul. Wólczańska 66

 

I

 

94,35 pkt

II

100 pkt

4.

PRYZMAT Szczecin

sp. z o.o.

ul. Starkiewicza 13

71 – 112 Szczecin

II

95,17 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/02/11
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/02/11, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/02/27 11:25:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/02/27 11:25:31 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/11 14:24:12 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/11 14:20:08 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/11 14:16:24 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/11 14:13:52 nowa pozycja