Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r.


Informacja z otwarcia ofert:

 Szczecin, 11.02.2019 r.

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.1.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.271.1.13.2019.MK

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r.”.

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn.„Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r.”, które odbyło się w dniu 11.02.2019r.

1.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I –  210 000 zł brutto

Cześć II – 100 000 zł brutto

2.Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności

1.

CITY BIURO

Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pocztowa 22

66 – 460 Witnica

 

I

 

 

186 618,06 zł

w tym

cena za zakres podstawowy –160 197,60 zł

cena za zakres objęty prawem opcji – 26 420,40 zł

 

Zgodnie z siwz

2.

 

Skowroński Przemysław, Werkowski Maciej

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą

Haprint Tonery s.c.

70-001 Ustowo 40 M /14

 

II

103 329,84 zł

Zgodnie z siwz

3.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak s. j.

90 – 516 Łódź, ul. Wólczańska 66

 

I

 

 

197 790,36zł

w tym

cena za zakres podstawowy –

175 396,98 zł

cena za zakres objęty prawem opcji – 22 393,38 zł

 

Zgodnie z siwz

II

95 900,64 zł

Zgodnie z siwz

4.

PRYZMAT Szczecin sp. z o.o.

ul. Starkiewicza 13

71 – 112 Szczecin

II

100 771,44 zł

Zgodnie z siwz

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczeniaOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.1.2019.MK

Szczecin, dnia 27.02.2019 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie zapytania o cenę na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019 r.”

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Część I

Ofertę nr 1

CITY BIURO Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pocztowa 22

66 – 460 Witnica

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Część II

Ofertę nr 3

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak s. j.

ul. Wólczańska 66

90 – 516 Łódź

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Punkty

1.

CITY BIURO

Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pocztowa 22

66 – 460 Witnica

 

I

 

 

100 pkt

2.

 

Skowroński Przemysław,

Werkowski Maciej

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą

Haprint Tonery s.c.

70-001 Ustowo 40 M /14

 

II

Oferta odrzucona

3.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak s. j.

90 – 516 Łódź, ul. Wólczańska 66

 

I

 

94,35 pkt

II

100 pkt

4.

PRYZMAT Szczecin

sp. z o.o.

ul. Starkiewicza 13

71 – 112 Szczecin

II

95,17 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/02/11
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/02/11, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/02/27 11:25:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/02/27 11:25:31 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/11 14:24:12 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/11 14:20:08 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/11 14:16:24 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/11 14:13:52 nowa pozycja