Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Przetarg pisemny na wynajem: 3 pomieszczeń znajdujących się w budynku przedszkola


Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. )

Dyrektor Przedszkola Publicznego  nr 77 w Szczecinie, ul. Hoża 8,10, 71 - 699 Szczecin ogłasza przetarg pisemny nieograniczonyna najem:
3  pomieszczeń znajdujących się w budynku przedszkola

  • 1 sali przedszkolnej o pow. 69 m² - wynajem od  02.01.2020
  • 1 sali gimnastycznej o pow. 82 m²  z sanitariatami- wynajem od  02.01.2020
  • 1 salki do zajęć dydaktycznych o pow. 25  m² - wynajem od  02.01.2020

gimnastycznej i rekreacyjnej zajęć sportowych i rekreacyjnych itp., a w pomieszczeniu gospodarczym przechowywanie prywatnych rzeczy.

 

Godziny najmu:

- sali przedszkolnej i zajęć dydaktycznych od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 – 19:00

- sali gimnastycznej w dniach:  poniedziałek, środa i czwartek od godz. 16:00 – 19:00


Sale przedszkole, salę gimnastyczną oraz salkę do zajęć dydaktycznych wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody zimnej i ciepłej, energii elektrycznej oraz ogrzewania.

Warunki przetargu:

1.Oferta winna zostać złożona na piśmie, w gabinecie dyrektora przedszkola w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 20.12.2019r. do godz. 12:30."
 

2.Termin składania ofert – do dnia 20.12.2019r. do godziny 12:00.
 

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 r. o godzinie 12:30.
 

4.Informacji dotyczących powierzchni udostępnianych do wynajmu oraz ich możliwości funkcjonalnych udziela dyrektor przedszkola  Izabela Pasiecznik-Piętka, pod numerem telefonu (91) 4421763, w godz. od 9:00 do 13:00.
 

5. Pomieszczenia i miejsca oferowane do wynajęcia można obejrzeć do dnia 19.12.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.
 

6.Minimalna cena wynajmu wynosi:

a) sali przedszkolnej                        20,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

b) sali gimnastycznej                       30,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

c) salka dydaktycznej                      20,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

7.Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Przedszkola,
 

8.Do oferty winny zostać załączone kserokopie niżej wymienionych dokumentów:

 

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik do ogłoszenia)

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z

  rejestru KRS,

- kserokopia o nadaniu NIP i REGON

- kserokopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych)

 

9.Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,

10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

  1. zaproponowana najwyższa godzinowa bądź miesięczna wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  2. rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej niż do 30.06.2020r.

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej przedszkola pod adresem : www.wesolesiodemki.eprzedszkola.pl
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 77 w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 


Zalacznik_nr_1_-_oferta.docx

Zalacznik_nr_2_-_oswiadczenia.docx

Załącznik nr 3 - Wzor_umowy.docxData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/12/11
udostępnił: Przedszkole Publiczne Nr 77, wytworzono: 2019/12/11, odpowiedzialny/a: Izabela Piasecznik - Piętka, wprowadził/a: Agnieszka Czumak, dnia: 2019/12/12 15:26:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Czumak 2019/12/12 15:26:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2019/12/11 16:55:28 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2019/12/11 16:49:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2019/12/11 16:40:51 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2019/12/11 16:40:13 nowa pozycja