Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Wynajem w 2019 r. pomieszczeń


Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 27A ogłasza niniejszym przetarg na wynajem w 2019 r. następujących pomieszczeń:

1. sala gimnastyczna o pow. 161,6 m2,
2. sala korekcyjna o pow.47,8 m2
3. sala lekcyjna o pow.49,70 m2

Dyrektor szkoły przewiduję możliwość wynajęcia:
1. Sali gimnastycznej:
a) 18:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku,
b) 8.00-20.00 w soboty i niedziele .
2. Sali korekcyjnej
a) 08:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku,
b) 8.00-20.00 w soboty i niedziele.
3. Sali lekcyjnej:
a) 08:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku,
b) 08-20.00 w soboty i niedziele.

Pomieszczenia te wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania przebieralni, sanitariatów oraz mediów.

Warunki przetargu:

1. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy sp14@miasto.szczecin.pl
2. Termin składania ofert – do dnia 28.02.2019 r.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godzinie 12:00,
4. Bliższych informacji udziela Sylwia Grobelska - kierownik administracyjno-gospodarczy pod numerem telefonu 91 421 50 50 wew. 25
5. Pomieszczenie do wynajęcia można obejrzeć do dnia 22.02.2019 r. po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 91 421 50 50 wew. 25 lub w formie elektronicznej na adres sp14@miasto.szczecin.pl
6. Minimalna cena wynajmu wynosi:
65,00 zł. brutto/za godz.
7. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
8. Do oferty winno zostać załączone:
a) podanie skierowane do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 14 z krótkim opisem planowanej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu oraz dokładnym terminem wynajmu,
b) kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,
c) kserokopie decyzji o nadaniu nr NIP i REGON,
d) kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych)
9. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,
10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
a) zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
b) rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym przez nas terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.
Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej szkoły pod adresem www.sp14.szczecin.pl
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/02/15
udostępnił: SP 14, wytworzono: 2019/02/15, odpowiedzialny/a: Danuta Szyksznian, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/02/15 08:48:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/02/15 08:48:01 nowa pozycja