Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej strażnik miejski - aplikant


KOMENDANT  STRAŻY  MIEJSKIEJ

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W  STRAŻY  MIEJSKIEJ

UL.  SEBASTIANA KLONOWICA 1B

71 - 241 SZCZECIN

 

Stanowiska urzędnicze:

 strażnik miejski – aplikant (liczba wolnych stanowisk 5)

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracowników będzie należało wykonywanie obowiązków  w zakresie:

 • ochrony porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich),
 • podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa,
 • ochrony zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej,
 • działań w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pracują w systemie równoważnego czasu pracy, tzn. praca zmianowa, w nocy, w niedziele i święta.

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie  minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • niekaralność,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich), (osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia).

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata:

 • prawo jazdy kat. B,
 • dobrej znajomości topografii Szczecina,
 • ogólnej wiedzy na temat działalności Straży Miejskiej Szczecin,
 • znajomości języka obcego,
 • aktywności sportowej,
 • umiejętności długotrwałego działania w warunkach dużego obciążenia stresem,
 • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywności.

 

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stawka wynagrodzenia zasadniczego: 4400,00 zł,
 • po roku od zatrudnienia możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5 - 20%) uzależniony od stażu pracy oraz za godziny nocne na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;
 • premie i nagrody uznaniowe,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • darmowy przejazd komunikacją miejską.

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),
 3. udokumentowane potwierdzenie uregulowania stosunku do służby wojskowej,
 4. podpisana klauzula informacyjna (załącznik RODO),
 5. oświadczenie kandydatao: korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadaniu obywatelstwa polskiego, niekaralności (załącznik Oświadczenie do naboru)
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza, uprawniające do przystąpienia do testów praktycznych z zakresu sprawności fizycznej.   

 

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne.

 

Oferty należy składać w terminie do: 02.08.2024. do godz. 1200,w zamkniętych kopertach
z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik - aplikant w Straży Miejskiej Szczecin” na adres:

Sekcja kadr

Straż Miejska

ul.  Sebastiana Klonowica 1b, 71-241 Szczecin

(Uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin)

 

Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu
w tym zawierające inną niż podaną w treści ogłoszenia treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 44 27 604.                        

Komendant

Straży Miejskiej Szczecin

Krzysztof Mechliński


Data wygaśnięcia: 02.07.2024

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2024/08/02, odpowiedzialny/a: Krzyszof Mechliński, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2024/07/02 11:22:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2024/07/02 11:22:23 nowa pozycja