Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 60 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 60   ul. Romera 5 , 71-246 Szczecin.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/ wychowawczych w tygodniu: 25  godziny
 • Miejsce zatrudnienia: budynek przy ulicy: Romera 5
 • Ważność ogłoszenia:17.04.2023 r.

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ Przedszkole Publiczne nr 60 ul. Romera 5, Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-246
 • Telefon: 91 432 75 75
 • E mail: pp60@miasto.szczecin.pl

Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie kierunkowe ,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do  placówki lub przesłać pocztą   elektroniczną do 17.04.2023 r.z dopiskiem oferta pracy na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, 71-246 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr 60  w Szczecinie.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 60 w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 60

 Data wygaśnięcia: 17.04.2023

 


Data wygaśnięcia: 17.04.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/03/17, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 14:04:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/03/17 14:04:20 nowa pozycja