Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacje o wyniku naboru do Urzędu

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich, Nr 33/24


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN

PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 Szczecin

 

Nabór dotyczył stanowiska:

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich


W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, rekomendowana kierownikowi jednostki do zatrudnienia zostaje Agnieszka KRASUSKA-RYDZOŃ.


Uzasadnienie wyboru:

Do naboru na stanowisko podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Szczecin zgłosiło się jedenastu kandydatów. Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowali się do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, poprzedzającego rozmowę kwalifikacyjną. Jednakże z uwagi na nieobecność 6 osób, komisja ds. naboru podjęła decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia testu wiedzy i kompetencji, tym samym wszyscy kandydaci, którzy stawili się na przedmiotowy test, uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej.
Celem przeprowadzania rozmowy było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatami i weryfikacja informacji zawartych w ofercie. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniano predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków, wiedzę na temat Urzędu oraz znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, jak również cele zawodowe kandydata. Ocena ta stała się elementem oceny wyrażonej w punktach przyznanych każdemu z kandydatów za drugi etap.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci prezentowali członkom komisji ds. naboru swoją kandydaturę, ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz udzielali odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania dotyczące ogólnej wiedzy na temat Urzędu Miasta Szczecin oraz z zakresu wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja ds. naboru na stanowisko podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Szczecin wyłoniła trzech najlepszych kandydatów, którzy w ocenie komisji w największym stopniu spełnili wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko. Spośród trzech najlepszych kandydatów, o których mowa powyżej, największą liczbę punktów uzyskała Pani Agnieszka Krasuska-Rydzoń, którą komisja ds. naboru rekomendowała Prezydentowi Miasta jako kandydatkę do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysokim poziomem wiedzy z zakresu zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, jak również ogólnych przepisów prawa dotyczących samorządu terytorialnego oraz postępowania administracyjnego. Powyższe w połączeniu z wysoką kulturą osobistą, komunikatywnością i umiejętnością analitycznego myślenia, zadecydowało o rekomendowaniu Pani Agnieszki Krasuskiej-Rydzoń do zatrudnienia na stanowisku ds. rejestracji pojazdów.
 


Data wygaśnięcia: 08.07.2024

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2024/04/05, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian - Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2024/04/05 10:11:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2024/04/05 10:11:37 nowa pozycja