Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacje o wyniku naboru do Urzędu

Tytuł Data wygaśnięcia
Podinspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Ochrony Danych, Nr 37/23 ogłoszenie aktualne do: 07.09.2023
Inspektor ds. monitoringu miasta i koordynacji projektów w Wydziale Informatyki, Nr 46/23 ogłoszenie aktualne do: 06.09.2023
Podinspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska, Nr 42/23 ogłoszenie aktualne do: 06.09.2023
Inspektor ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin w Wydziale Oświaty, Nr 45/23 ogłoszenie aktualne do: 05.09.2023
Podinspektor ds. informacji mieszkańców w Biurze Obsługi Interesantów, Nr 40/23 ogłoszenie aktualne do: 01.09.2023
Inspektor ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nr 34/23 ogłoszenie aktualne do: 01.09.2023
Inspektor ds. budżetu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nr 43/23 ogłoszenie aktualne do: 30.08.2023
Główny specjalista ds. kontroli jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy Miasta Szczecin w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Nr 30/23 ogłoszenie aktualne do: 30.08.2023
Podinspektor ds. obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nr 33/23 ogłoszenie aktualne do: 30.08.2023
Inspektor ds. przygotowywania, opracowania i rozliczania projektów z udziałem środków pozabudżetowych w Wydziale Zarządzania Projektami, Nr 35/23 ogłoszenie aktualne do: 29.08.2023
Podinspektor ds. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, Nr 36/23 ogłoszenie aktualne do: 29.08.2023
Podinspektor ds. ewidencji należności podatkowych gminy w Wydziale Księgowości, Nr 31/23 ogłoszenie aktualne do: 24.08.2023
Podinspektor ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich, Nr 32/23 ogłoszenie aktualne do: 23.08.2023
Podinspektor ds. informacji mieszkańców w Biurze Obsługi Interesantów, Nr 29/23 ogłoszenie aktualne do: 10.08.2023
Podinspektor ds. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, Nr 22/23 ogłoszenie aktualne do: 31.07.2023
Podinspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Ochrony Danych, Nr 28/23 ogłoszenie aktualne do: 31.07.2023
Podinspektor ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich, Nr 26/23 ogłoszenie aktualne do: 26.07.2023
Podinspektor ds. windykacji pozostałych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w Wydziale Księgowości, Nr 25/23 ogłoszenie aktualne do: 19.07.2023
Podinspektor ds. katastru nieruchomości, geodezji i kartografii w Biurze Geodety Miasta, Nr 21/23 ogłoszenie aktualne do: 19.07.2023
Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – służba bhp, Nr 27/23 ogłoszenie aktualne do: 19.07.2023
Podinspektor ds. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, Nr 22/23 ogłoszenie aktualne do: 10.07.2023
Kierownik referatu ds. sprzedaży lokali w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, Nr 23k/23 ogłoszenie aktualne do: 10.07.2023
Podinspektor ds. informacji mieszkańców w Biurze Obsługi Interesantów, Nr 24/23 ogłoszenie aktualne do: 04.07.2023
Podinspektor ds. katastru nieruchomości, geodezji i kartografii w Biurze Geodety Miasta, Nr 21/23 ogłoszenie aktualne do: 03.07.2023
Główny specjalista ds. technicznych w zakresie zarządzania energią w Biurze Zarządzania Energią, Nr 20/23 ogłoszenie aktualne do: 29.06.2023
Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi Interesantów, Nr 19/23 ogłoszenie aktualne do: 29.06.2023
Podinspektor ds. kontroli jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy Miasta Szczecin w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Nr 18/23 ogłoszenie aktualne do: 21.06.2023