Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacje o wyniku naboru do Urzędu

Podinspektor ds. gospodarki pomieszczeniami, środkami trwałymi i wyposażeniem w Biurze Obsługi Urzędu, Nr 35/24


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN

PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 Szczecin

 

Nabór dotyczył stanowiska:

Podinspektor ds. gospodarki pomieszczeniami, środkami trwałymi i wyposażeniem w Biurze Obsługi Urzędu


W wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko, rekomendowana kierownikowi jednostki do zatrudnienia zostaje Sylwia WAWRUSZCZAK.


Uzasadnienie wyboru:

Do naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki pomieszczeniami, środkami trwałymi i wyposażeniem w Biurze Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Szczecin zgłosiło się pięciu kandydatów. Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowali się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczyło trzech kandydatów. Celem przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatami i weryfikacja informacji zawartych w ofercie. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniano predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków, wiedzę na temat Urzędu, znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz cele zawodowe kandydata. Ocena ta stała się elementem oceny wyrażonej w punktach przyznanych każdemu z kandydatów za drugi etap.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci prezentowali członkom komisji ds. naboru swoją kandydaturę, ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz udzielali odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania dotyczące ogólnej wiedzy na temat Urzędu Miasta Szczecin oraz z zakresu wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja ds. naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki pomieszczeniami, środkami trwałymi i wyposażeniem w Biurze Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Szczecin rekomendowała Prezydentowi Miasta osobę Pani Sylwii Wawruszczak, jako kandydatkę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Pani Sylwia Wawruszczak posiada wykształcenie wyższe. Dodatkowo posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym w wykonywaniu zadań, których charakter jest zbieżny z zadaniami realizowanymi na przedmiotowym stanowisku, co w ocenie komisji niewątpliwie będzie znacznym ułatwieniem w wykonywaniu obowiązków służbowych przypisanych do stanowiska objętego naborem. Wybrana kandydatka płynnie i w sposób wyczerpujący udzielała odpowiedzi na pytania komisji
z zakresu przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko, w tym z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe w połączeniu z wysoką kulturą osobistą, umiejętnością nawiązywania kontaktów oraz opanowaniem i umiejętnym radzeniem sobie w sytuacjach stresowych zadecydowały o przyznaniu Pani Sylwii Wawruszczak najwyższej liczby punktów.
 


Data wygaśnięcia: 15.07.2024

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2024/04/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian - Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2024/04/15 08:12:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2024/04/15 08:12:03 nowa pozycja