Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Orzechowej i ul. Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej w Szczecinie”,- zmiana decyzji

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 162 t.j. ), Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin zawiadamia, że w dniu 17.05.2023 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 6/2023 znak: WAiB-IV.6740.4.1.2023.ML o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zmieniającą decyzję nr 7/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: WUiAB-IV.6740.69.2018.ML, UNP: 14647/WUiAB/-XIV/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Orzechowej i ul. Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej w Szczecinie”, w granicach działek: nr 91 ( obecnie 91/1 ), 93/7 ( obecnie 93/8 ) z obrębu 2001, nr 21, 22/1, 67/2, 98, 1, 78/2 z obrębu 2005, nr 187/2 z obrębu 2006 w Szczecinie.

Zmiana decyzji dotyczy zmiany szerokości jezdni ulicy Gajówka Owczary, zmian dotyczących chodnika oraz usytuowania i ilości miejsc postojowych; zmiany przebiegu kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami, zmiany przebiegu linii kablowych oświetlenia ulicznego; zmiany w zakresie kanału technologicznego.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 23.05.2023 r. do dnia 06.06.2023 r. W terminie 14 dni od ukazania się powyższego obwieszczenia można w  Wydziale Architektury i Budownictwa ( pokój nr 264 tel. 91 42 45 134 ) Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, zapoznać się z aktami sprawy.

 

 

 

Prezydent  Miasta  Szczecin

udostępnił: WAiB UM Szczecin, wytworzono: 2023/05/17, odpowiedzialny/a: Małgorzata Leoniewska, wprowadził/a: Małgorzata Leoniewska, dnia: 2023/05/23 08:15:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Leoniewska 2023/05/23 08:15:16 nowa pozycja