Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie -postanowienie omyłka oczywista dotyczy decyzji, ul. Nefrytowa


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Architektury i Budownictwa

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 5556 fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin, 21.11.2022 r.

 

 

 

Nasz znak:WAiB-VI.6733.1.49.2022.HH        

                                                 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz.503 tj. ze zm.),

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

 

że wydano Postanowienie z dnia 21.11.2022 r. o  sprostowaniu z urzędu pomyłki oczywistej, w zakresie nr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na rzecz:Stowarzyszenia Skolwin-7-Nefrytowa, reprezentowanego przez Panią Paulinę Wittke,  ul. Inwalidzka 119, 71-880 Szczecin, w sprawie inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej, w Szczecinie przy ul. Nefrytowej w granicach działek nr: 48, 55/2, 49, 52/1 obręb 3046.

W decyzji wpisano „Nr 44/22”, powinno być wpisane „Nr 40/22”.

 

.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

 

od 21.11.2022 r. do  05.12.2022 r.

 

Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w ww. terminie udziela informacji związanych z aktami sprawy, pod tel. 91 42 45 556, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 05.12.2022

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/11/21, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2022/11/22 08:15:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2022/11/22 08:15:17 modyfikacja wartości
Honorata Haryza 2022/11/21 13:52:43 nowa pozycja