Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie-budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZC1268C , ul Topolowa


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Architektury i Budownictwa
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 567, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2023-05-26

 

 

Nasz znak:WAiB-VI.6733.1.25.2023.HH                                              

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz.503 t.j. ze zm.),

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

 

że dnia 21.04.2023 r. r. na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wszczęto postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZC1268C wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczna, w rejonie ul. Topolowej w Szczecinie, w granicach działki nr 71/5  obręb 4204.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od26.05.2023 r.  do  09.06.2023 r.

 

W ww. terminie Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, udziela informacji związanych z aktami sprawy, pod tel. 91 42 45 556, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

 

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 09.06.2023

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/05/26, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2023/05/26 13:09:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2023/05/26 13:09:08 modyfikacja wartości
Honorata Haryza 2023/05/26 13:05:06 nowa pozycja