Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje celu publicznego

Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, położonej na Kanale Ceglanym w Szczecinie - postanowienie


 

Szczecin, 20.11.2023 r.

 

WAiB-VI.6733.1.44.2023.AS

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t.j.),

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

 

że dnia 11.09.2023 r. z urzędu zostało wydane postanowienie o wezwaniu Gminy Miasto Szczecin reprezentowaną przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. do uzupełnienia wniosku z dnia 26.07.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”, położonej na Kanale Ceglanym w Szczecinie, w granicach działek nr 2, 3 z obrębu 4191 o decyzję wynikającą art. 388 ust. 4 ustawy Prawo wodne wydaną przez właściwy organ.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj.

od dnia 20.11.2023 r. do 04.12.2023 r.

 

W ww. terminie Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, udziela stronom postępowania informacji związanych z aktami sprawy, pod tel. 91 435 11 21, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 04.12.2023

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/11/20, odpowiedzialny/a: Anna Siuciak, wprowadził/a: Anna Siuciak, dnia: 2023/11/20 12:27:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Siuciak 2023/11/20 12:27:06 nowa pozycja