Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Realizowane inwestycje komercyjne na terenie Miasta Szczecin

Osiedle mieszkaniowe WRZOSOWE WZGÓRZE przy ul. Szosa Polska

INWESTOR: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

LOKALIZACJA: Szczecin, ulica Szosa Polska 

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: 2009 r./2010 r.

 

KOSZT INWESTYCJI: Szacunkowy koszt ok. 68 220 000 zł

 OPIS INWESTYCJI:

Planowana realizacja budynków mieszkalnych położonych w rejonie ulicy Szosy Polskiej w Szczecinie obejmuje budowę 285 mieszkań, w tym jednego mieszkania przeznaczonego na rodzinny dom dziecka oraz jednego mieszkania dla wychowanków domu dziecka. Zespół zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej będzie zajmował teren ok. 4 ha, na którym zlokalizowanych zostanie 9 budynków. Teren ten położony jest w części północnej miasta, w sąsiedztwie drogi łączącej centrum Szczecina z Policami. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecina przewiduje w najbliższym sąsiedztwie  przeznaczenie działek obok budownictwa mieszkaniowego i usług, także pod budynki kultu religijnego i zespoły szkolno – przedszkolne.

 

W kształtowaniu przestrzennym osiedla przyjęto generalną zasadę polegającą na lokalizacji miejsc postojowych na działkach objętych działaniami inwestycyjnymi, od strony terenu przeznaczonego w planie na miejskie drogi. Uwolnione zostaną w ten sposób wnętrza zabudowy od ruchu kołowego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne, zieleni publicznej i prywatnej w formie ogródków przydomowych. Poprzez teren osiedla poprowadzony zostanie wewnętrzny ciąg pieszy łączący elementy zagospodarowania terenu - plac zabaw dla małych dzieci i place rekreacyjne. Ciąg ten został zaprojektowany z nawierzchnią typu terenowego, obudowany zielenią średnią i wysoką. Zaprojektowane układy przestrzenne poszczególnych budynków i mieszkań posiadają jednolity charakter. Budynki podzielono kolorystycznie na dwa typy budynków na zasadzie pozytyw – negatyw - budynki od strony ulicy Szosy Polskiej oraz budynki zlokalizowane wzdłuż głównego ciągu pieszego - w kolorze ciemniejszym głównej bryły z detalem jasnym, natomiast pozostałe budynki o głównej bryle jaśniejszej z ciemnym detalem. Budynki zaprojektowano bez podpiwniczenia lub jako częściowo podpiwniczone, czterokondygnacyjne z wysokim dachem (czwarta kondygnacja ukryta w wysokim dachu). W częściach podpiwniczenia zaplanowano lokalizację kotłowni gazowej lub węzła cieplnego oraz pomieszczenia gospodarcze. Każde mieszkanie posiadać będzie komórkę lokatorską dostępną z mieszkania. W każdej z klatek schodowych, pod biegiem schodowymi, zlokalizowano wózkownię. Zaprojektowano także mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 

Szczecińskie TBS Sp. z .o.o. do końca 2014 roku planuje w rejonie ulicy Szosy Polskiej i Polickiej zrealizować dodatkowo ok. 700 mieszkań. Docelowo na terenie obejmującym ok. 11 ha powstanie ok. 1000 mieszkań i 15 lokali użytkowych.  

 

 

KONTAKT:

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1

70 – 302 Szczecin

www.stbs.pl

e-mail: biuro@stbs.pl

tel. (091) 4 33 99 00, 4 33 99 14

 

udostępnił: Wydział Rozowju Miasta, wytworzono: 2010/08/03, odpowiedzialny/a: Ewa Kordus, wprowadził/a: Damian Grycko, dnia: 2010/08/03 13:30:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Grycko 2010/08/03 13:30:35 nowa pozycja