Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
  • do Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej (poniedziałek w godzinach 7.30-18.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30);
  • do Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 (poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.30);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: boi@um.szczecin.pl  ;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • lub wrzucając do urny (w zaklejonej kopercie) znajdującej się w budynku przy pl. Armii Krajowej 1, w prawym skrzydle na parterze po prawej stronie drzwi wejściowych (brak możliwości uzyskania potwierdzenia daty złożenia).

Formularz należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2023r.

Uwaga: do wypełnionego zgłoszenia proszę dołączyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kopię dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (w przypadku zbiorników bezodpływowych dotyczy wykonania czterech ostatnich usług, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy ostatniej usługi).

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku we wskazanym terminie, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Niewykonywanie obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy. Postępowania w takich sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wydział Gospodarki Komunalnej

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej, wytworzono: 2023/02/27, odpowiedzialny/a: Ada Chmielewska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/31 08:13:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/31 08:13:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/27 11:37:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/27 10:25:36 nowa pozycja