Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Fabryka Wody Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2017
Siedziba spółki:
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
Telefony:
91 506 52 90
E-mail:
sekretariat@fabrykawody.eu
Strona WWW:
fabrykawody.eu
Strona BIP WWW:
bip.fabrykawody.eu
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały Nr XXXII/848/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 6 listopada 2017 r.,

Podstawowe informacje o Spółce:

Spółka została powołana w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektu aquaparku składającego się z części wewnętrznej i zewnętrznej wraz z częścią edukacyjną oraz zarządzanie wybudowanym obiektem, co stanowi realizację zadań własnych Gminy Miasto Szczecin określonych w art. 7 ust.1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Organy:

Zarząd:

  • Konrad Stępień - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Iwona Bobrek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Wołek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maria Wysocka-Orlik - Sekretarz Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Bogna Krassowska (e-mail: bkrassow@um.szczecin.pl


Wydział współpracujący:  Wydział Zarządzania Projektami

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2017/12/04, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2021/08/03 14:52:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2021/08/03 14:52:56 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/04/23 11:13:06 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:02:01 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 08:05:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/09/04 10:29:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/11 10:35:22 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/10/22 12:30:11 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/07/27 13:36:20 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/07/27 13:35:41 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/17 08:55:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/03/29 10:43:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/14 14:57:14 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2017/12/21 14:55:21 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/12/04 10:49:00 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/12/04 10:48:29 nowa pozycja