Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

rozbudowa ul. Szybowcowej w Szczecinie

O B W I E S Z C Z E N I E    P R E Z Y D E N T A   M I A S T A   S Z C Z E C I N

 

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że:

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Szybowcowej w Szczecinie; zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni, chodników i zjazdów w ciągu ul. Szybowcowej, przebudowę oraz budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji projektowanych elementów z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, położonej na nieruchomości: obr. 4022 – dz. nr 2/2, obr. 4025 – dz. nr 3, obr. 4026 – dz. nr 80/1, obr. 4027 – dz. nr 56/1, obr. 4028 – dz. nr 21/5, 22/35, 76/3, obr. 4029 – dz. nr 106, 94/1, 78/6, obr. 4030 – dz. nr 40/3, 35/7, 43/5, 45/2, obr. 4306 – dz. nr 6/1 (działki przeznaczone pod obiekty budowlane), obr. 4022 – dz. nr 2/2, obr. 4025 – dz. nr 5/1, 6, 8, obr. 4026 – dz. nr 84/1, 83/1, 81, 173, 209, obr. 4027 – dz. 57, 55/3, obr. 4028 – dz. nr 22/36, 42, 76/3, obr. 4029 – dz. nr 89/2, 80/6, obr. 4030 – dz. nr 40/3, 49, 50, 51/2, 51/1, 45/2, 43/4, 35/3, obr. 4306 – dz. nr 126, 6/3, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 217, 15, 16/4, 43oraz dz. nr 44 i 50 z obr. 4028.

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji budowlanej urzędu Miasta Szczecin – Pl. Armii Krajowej 1, pok. nr 208, w poniedziałki i czwartki w godzinach 730 – 1530 oraz w pozostałe dni, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 091 4245565).

Obwieszczenie zamieszcza się na okres czternastu dni od dnia 04.02.2016 r. do dnia 18.02.2016 r.

udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2016/02/04, odpowiedzialny/a: Hanna Nierzwicka, wprowadził/a: Hanna Nierzwicka, dnia: 2016/02/04 08:39:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Hanna Nierzwicka 2016/02/04 08:39:45 nowa pozycja