Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

decyzja o warunkach zabudowy Nr 204/16- ul. Kniewska

WUiAB V 6730.89.2016.HA
UNP: 26708/ WUiAB/ -XX/ 16

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)
informuję
przez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości :
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin,
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,
że dnia 15 -09- 2016r. została wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin na rzecz Saint-Gobain Polska Spółka z o.o., ul. Kolejowa 1, 32-312 Jaroszowiec
- decyzja o warunkach zabudowy Nr 204/2016 dla inwestycji polegającej na :
rozbudowie zakładu produkcyjnego montażu szkła zespolonego firmy Saint-Gobain Spółka z o.o. w celu powiększenia zakładu o nowe linie rozkroju i obróbki szkła oraz część hartowni wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie położonym przy ul. Kniewskiej 27-31 w Szczecinie (dz. nr 9/28, 9/33 i 9/34 z obr.4002)

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod nr 1447/2016

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, adres : Plac Armii Krajowej 1 w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej - pok. Nr 253.

Niniejszą informację wywiesza się na okres 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, tj. od 05-10-20016 do dnia 18-10-2016r.

 

udostępnił: Prezydent Miasta |Szczecin, wytworzono: 2016/10/06, odpowiedzialny/a: Halina Adamczyk, wprowadził/a: Halina Adamczyk, dnia: 2016/10/06 12:59:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Halina Adamczyk 2016/10/06 12:59:21 nowa pozycja