Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

przebudowa ulicy Łukasińskiego w Szczecinie na odcinku od ulicy Topolowej (Mierzyn) do ulicy Taczaka (Szczecin) w zakresie elementów dróg, oświetlenia, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy uzbro


WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
Szczecin, 06 października 2010 r.

I.1.7170/9-3/o/10[PM]


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. ze zm.) zwanej dalej „specustawą”, podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 138
§ 1 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, po rozpatrzeniu odwołania Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w Szczecinie od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr 7/2010, z dnia 13.08.2010 r., znak: WUiAB/III/GD/73531/174/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Łukasińskiego w Szczecinie na odcinku od ulicy Topolowej (Mierzyn) do ulicy Taczaka (Szczecin) w zakresie elementów dróg, oświetlenia, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy uzbrojenia została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego umarzająca postępowanie odwoławcze
Jednocześnie, zgodnie z art. 11f ust. 4 specustawy informuje się,
że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 4303-570), w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 14.00.
 

obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej BIP  U.M. Szczecin w dniach od 12.10.2010 do 27.10.2010

udostępnił: WUiAB U.M. Szczecin, wytworzono: 2010/10/12, odpowiedzialny/a: Grzegorz Dybicz, wprowadził/a: Grzegorz Dybicz, dnia: 2010/10/12 12:21:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Dybicz 2010/10/12 12:21:44 nowa pozycja