Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

decyzja Nr 14/18 z dnia 21.11.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestcji drogowej polegajacej na rozbudowie i przebudowie ul. Basenowej w Szczecinie w ramach zadania pt.: Modernizacja dostępu drogo

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Urząd Miasta Szczecin - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej zawiadamia na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 21.11.2018 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 14/18 znak WUiAB-II.6740.379.2018.TT/AŚ; UNP: 40688/WUiAB/-XIV/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie ul. Basenowej w Szczecinie, w ramach zadania pt.: Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza  – Podzadanie nr 4: Przebudowa ulicy Basenowej, obejmującej następujące nieruchomości:

  • działki nr: 53/14, 53/17, 53/18, 53/12, 53/10 i 49/14 z obr. 1084
  • działki nr: 11, 8/3 i 1/5 z obr. 1107

Jednocześnie zgodnie z art. 11 f ust. 4 ww. ustawy zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, w pokoju nr 261 w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od 05.12.2018 r. do 19.12.2018 r.

                                                                     

                                                                            Prezydent Miasta Szczecin

udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, wprowadził/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, dnia: 2018/12/03 16:04:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Śpiewak-Nowicka 2018/12/03 16:04:46 modyfikacja wartości
Agnieszka Śpiewak-Nowicka 2018/12/03 12:38:42 nowa pozycja