Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

zagospodarowanie terenu dla dziewięciu budynków mieszkalnych z usługami i garażami poziemnymi , trafostacji, dróg wewnętrznych, parkingów i zjazdu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 74 (działki nr 7/8


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), podaje się do publicznej wiadomości , że:

decyzja zatwierdzająca zamienne zagospodarowanie terenu dla dziewięciu budynków mieszkalnych z usługami i garażami poziemnymi , trafostacji, dróg wewnętrznych, parkingów i zjazdu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 74 (działki nr 7/8, 7/59, obręb nr 1050 )

została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 0876 /B/2010.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 w/w ustawy, z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej - pok. Nr 259, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 – w terminie 21 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia tj. od dnia 27.10.2010 r. do dnia 16.11.2010 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 

udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2010/10/26, odpowiedzialny/a: Walaszczyk Grażyna, wprowadził/a: Grażyna Walaszczyk, dnia: 2010/10/26 09:55:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grażyna Walaszczyk 2010/10/26 09:55:03 nowa pozycja