Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Obwieszczenie o wydanej decyzji ZRiD Nr 5/2022 z dnia 15.11.2022r - przebudowa i rozbudowa pasa drogowego ulicy Przestrzennej w Szczecinie

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26) Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19.09.2022r. została wydana decyzja Nr 5 /2022 z dnia 15.11.2022r. znak: WAiB-I.6740.4.3.2022.DK o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie pasa drogowego ulicy Przestrzennej w Szczecinie, w zakresie przebudowy i rozbudowy zatoki autobusowej, przebudowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz budowie zjazdu publicznego na działkę nr 13/4 z obrębu 4304, wraz z wycinką drzewa, likwidacją istniejącego zjazdu tymczasowego i likwidacją kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz gazową (nr ewid. gruntów: działki: 6, 13/1 z obrębu 4304 oraz nr 13 z obrębu 4004).

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy: drogą telefoniczną tel. 91 4245573, drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu mailowego wuiab@um.szczecin.pl, lub osobiście w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pok. Nr 257, w godzinach 830 – 1500, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 091 4245573)

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 18.11.2022r. do dnia 02.12.2022r.
 

udostępnił: WAiB UM Szczecin, wytworzono: 2022/11/17, odpowiedzialny/a: Dorota Kosowicz, wprowadził/a: Dorota Kosowicz, dnia: 2022/11/17 15:21:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Kosowicz 2022/11/17 15:21:36 modyfikacja wartości
Dorota Kosowicz 2022/11/17 14:58:57 modyfikacja wartości
Dorota Kosowicz 2022/11/17 14:58:03 modyfikacja wartości
Dorota Kosowicz 2022/11/17 14:50:31 nowa pozycja