Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

ul. Łabędzia 15-wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:usługi zdrowia

URZĄD MIASTA SZCZECIN
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Tel. (+91 ) 42-45-567 Tel/fax. (+91 ) 424-55-86
Internet: www.szczecin.pl
NIP 851-030-94-10O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003r., poz. 717 )
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r.,
poz. 717 z późniejszymi zmianami )
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
zawiadamia, że
na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
złożony przez
Pana Grzegorza Jankowskiego-Zastępcę Dyrektora Wydziału GospodarkiNieruchomościami, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina
z siedzibą w Szczecinie, przy Placu Armii Krajowej 1,
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na przebudowie połączonej ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego ( w chwili obecnej nieużytkowanego: pustostan ) na obiekt niemieszkalny
o funkcji usług zdrowia związanych z pielęgnacją chorych i niepełnosprawnych,
w granicach istniejącego obiektu zlokalizowanego na działce nr 38/22 obr 2038
przy ul. Łabędziej 15.

Uwagi i wnioski można składać, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji
do publicznej wiadomości, w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1,
w Biurze Obsługi Interesantów – SALA Nr 62 ( parter w prawym skrzydle UM ),
stanowisko Nr 35 lub 36.
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni,
tj. od dnia 3.10.2007r. do dnia 17.10.2007r.

udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, wytworzono: 2007/10/03, odpowiedzialny/a: Maria Jabłońska, wprowadził/a: Maria Jabłońska, dnia: 2007/10/03 11:57:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maria Jabłońska 2007/10/03 11:57:59 nowa pozycja