Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Obwieszczenie Przebudowa skrzyżowania Walecznych - Mączna - Pszenna s Szczecinie


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02)) Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31.01.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania ul. Walecznych – Mącznej – Pszennej w Szczecinie – działki: 7/2 i 107/4 z obrębu 4162, nr 67/4 z obrębu 4079, nr 5/1, 1/2 i 1/1 z obrębu 4145, nr 119, 7/1 i 125/3 z obrębu 4189, nr 102 i 12/2 z obrębu 4076) .

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pok. Nr 257, w poniedziałki i czwartki w godzinach 830 – 1400 oraz w pozostałe dni, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 091 4245573)
 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 19.02.2019r. do dnia 05.03.2019r.

udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2019/02/15, odpowiedzialny/a: Dorota Kosowicz, wprowadził/a: Dorota Kosowicz, dnia: 2019/02/15 14:09:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Kosowicz 2019/02/15 14:09:53 modyfikacja wartości
Dorota Kosowicz 2019/02/15 14:08:59 nowa pozycja