Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Zmiana decyzji Nr 5/2014 z dnia 28.08.2013 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E   P R E Z Y D E N T A   M I A S T A   S Z C Z E C I N          

Zgodnie z art. 11f  ust. 3 ustawy z  dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 687 z  późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.02.2014 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 3/2014, znak: WUiAB-I.6740.417.2013.JK; UNP: 71836/WUiAB/ -XIV/13 zmieniającą decyzję Nr 5/2013 z dnia 28.08.2013 r., znak: WUiAB-I.6740.129. 2013.JK;  UNP: 23454/ WUiAB/-XIV/13 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa dróg lokalnych L3, L4 oraz dróg dojazdowych D1, D2, D3, D4, budowa systemu kanalizacji deszczowej do odwodnienia układu komunikacyjnego i stref inwestycyjnych wraz z pompowniami i zbiornikami retencyjnymi, wykonanie sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe w Szczecinie oraz przebudowa sieci 15 kV związana z w/w inwestycją - II decyzja ZRID                                                                                  

-  działki objęte decyzją Nr 3/2014:  dz. 30, 18/1, 17, 20, 21/1, 19/1, 31, 32/1, 29/1, 35/1, 59/1 obręb 4014;  dz. 30/3, 29/3 obręb 4214;

 Jednocześnie, zgodnie z art. 11f  ust. 4 w/w ustawy zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, pok. nr  210 (tel. 91 42-45- 581)  od  poniedziałku do piątku w godz. 7³º– 15³º  w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia. Obwieszczenie wywiesza się na okres czternastu dni od dnia  25.02.2014 r. do dnia 10.03.2014 r.

             

udostępnił: WUiAB U.M Szczecin, wytworzono: 2014/02/25, odpowiedzialny/a: Jolanta Kalbarczyk, wprowadził/a: Jolanta Kalbarczyk, dnia: 2014/02/25 13:03:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Kalbarczyk 2014/02/25 13:03:26 nowa pozycja