Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Decyzja nr 5/2012 o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ulica Warcisława w Szczecinie

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

 Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. Nr 193 z 2008r. poz. 1194) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08.06.2012 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 5/2012 znak WUiAB-IV.6740.190.2012.RK, UNP: 21784/WUiAB/-XIV/12 o zmianie decyzji nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 r. znak WUiAB.IV.RK.73531/519/09 UNP: 61380/WUiAB/-XIV/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Warcisława w Szczecinie od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z przebudową ul. Bocianiej od skrzyżowania ulic Warcisława-Rostocka do włączenia w ul. Wkrzańską - w zakresie, fragmentów budowy drogi: odcinków jezdni, chodnika, wzmocnienia i przebudowy skarp, odcinków drenażu odwadniającego, odcinka kanalizacji teletechnicznej, na nieruchomościach nr: 7/57, 9, 10/6, 10/8, 10/10, 10/12 z obr. 3029; 20/9, 34/76 z obr. 3083; 75/3, 75/4 z obr. 3093; 1/1, 3, 4/25, 4/77, 6/14, 6/16, 79/5 z obr. 3096 w Szczecinie.  

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 12.06.2012 r. do dnia 25.06.2012 r. W Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej ( II p. pokój nr 264 ) Urzędu Miasta Szczecin, można zapoznać się z aktami sprawy, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                          Prezydent Miasta Szczecin

udostępnił: WUiAB U.M. Szczecin, wytworzono: 2012/06/12, odpowiedzialny/a: Ryszard Kamionka, wprowadził/a: Ryszard Kamionka, dnia: 2012/06/12 08:30:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ryszard Kamionka 2012/06/12 08:30:44 nowa pozycja