Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Zawiadomienie - ZRiD Przygodna II etap

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.176 t.j. ze zm.) organ administracji architektoniczno - budowlanej zawiadamia, że w związku ze złożonym w dniu 07.12.2022r., wnioskiem Prezydenta Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zawiadamia
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Przebudowie
ul. Przygodnej w Szczecinie – ETAP II wraz z budową sięgacza”
, zlokalizowanej na terenie działek położonych w Szczecinie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

  • 1/1, 1/72, 1/47,(1/80) z obrębu 2094;
  • 100 z obrębu 2095;
  • 36/7 z obrębu 2097;
  • 130/1, 130/2, 176/4, 176/3 (176/5);

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 09.01.2023r. do dnia 23.01.2023r. W podanym terminie można,
w Wydziale Architektury i Budownictwa, poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wuiab@um.szczecin.pl) uzyskać informacje i ustalić sposób zapoznania się aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

Prezydent Miasta Szczecin

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/01/05, odpowiedzialny/a: Aleksandra Gorzela, wprowadził/a: Aleksandra Gorzela, dnia: 2023/01/05 13:26:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Gorzela 2023/01/05 13:26:45 nowa pozycja