Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

obwieszczenie o wydanej decyzji

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 08.10.2021r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 1045/21 znak: WUiAB-IV.6740.259.2021.JD, UNP: 40430/WUiAB/-I/21 o zmianie pozwolenia na rozbiórkę budynku biurowego oraz budowę dwóch hal magazynowych, budynku wartowni, zbiornika przeciwpożarowego z pompownią, układu komunikacji wewnętrznej wraz z urządzeniami budowlanymi w ramach budowy Parku logistycznego w Szczecinie w granicach działek nr 8/5, 8/6, 8/7, 10, 11 z obr. 3019, działek nr 10/1, 11/1, 12/1 z obr. 3101 i działki nr 9/2 z obr. 3097 położonych przy ul. Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie.

Powyższa decyzja została zarejestrowana dnia 14.10.2021r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 1343/2021.

Zawiadamia się, że informację w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, tel. 91 424 55 83, email: wuiab@um.szczecin.pl w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 15.10.2021r. do dnia 29.10.2021r.

                                                                     

                                                                            Prezydent Miasta Szczecin

udostępnił: WAiB UM Szczecin, wytworzono: 2021/10/14, odpowiedzialny/a: Joanna Diug, wprowadził/a: Joanna Diug, dnia: 2021/10/14 12:32:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Diug 2021/10/14 12:32:55 nowa pozycja