Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

zmiana decyzji Nr 2/2013 z dnia 8.01.2014 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E   P R E Z Y D E N T A   M I A S T A   S Z C Z E C I N          

Zgodnie z art. 11f  ust. 3 ustawy z  dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 687 z  późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.02.2014 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 4/2014, znak: WUiAB-I.6740.418.2013.JK; UNP: 72303/WUiAB/ -XIV/13 zmieniającą decyzję Nr 2/2013 z dnia 8.01.2013 r., znak: WUiAB-I.6740. 339.2012.JK;  UNP: 46620/ WUiAB/-XIV/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:  budowa ulicy Nowoprzestrzennej na odcinku od węzła „Tczewska” do skrzyżowania z ul. Goleniowską - Lubczyńską, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Nowoprzestrzennej, Goleniowskiej i Lubczyńskiej, przebudowa odcinków istniejącej ul. Goleniowskiej i Lubczyńskiej, budowa dróg lokalnych L1 i L2, wykonanie odcinka ul. Tczewskiej dwujezdniowej od węzła „Tczewska” w kierunku Wielgowa, wykonanie jednojezdniowego odcinka ul. Tczewskiej od węzła „Tczewska” w kierunku Szczecin - Dąbie wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic, usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, likwidacja przejazdu drogowego w ciągu ul. Zdrowej i budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Szczecin-Świnoujście wraz z przebudową infrastruktury kolejowej - I decyzja ZRID

-  działki objęte decyzją Nr 4/2014:   dz. 10/36 obręb 4506;  dz. 10/2 obręb 4806;  dz. 8/5, dz. 9/2 obręb 4086

 Jednocześnie, zgodnie z art. 11f  ust. 4 w/w ustawy zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, pok. nr  210 (tel. 91 42-45-581) od  poniedziałku do piątku w godz. 7³º– 15³º  w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia. Obwieszczenie wywiesza się na okres czternastu dni od dnia  25.02.2014 r. do dnia 10.03.2014 r.

             

udostępnił: WUiAB U.M. Szczecin, wytworzono: 2014/02/25, odpowiedzialny/a: Jolanta Kalbarczyk, wprowadził/a: Jolanta Kalbarczyk, dnia: 2014/02/25 13:59:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Kalbarczyk 2014/02/25 13:59:55 nowa pozycja