Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SZYBOWCOWA
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz.717)
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego w Szczecinie
zawiadamia się
że w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej dnia 21.07.08 wszczęto postępowanie na wniosek:
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. składającej się z kontenera technologicznego, wieży telekomunikacyjnej z kompletem anten, dróg kablowych oraz przyłącza energetycznego” położonej przy
ul. SZYBOWCOWEJ
Inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 53 obręb 4027.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości, w Urzędzie Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 , Biuro Obsługi Interesantów, pokój nr 62, stanowisko nr 30
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres od dnia 25.09.08 - 09.09.2008r.

udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2008/09/25, odpowiedzialny/a: Beata Machowska, wprowadził/a: Beata Machowska, dnia: 2008/09/25 12:15:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Machowska 2008/09/25 12:15:12 nowa pozycja