Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Somosierry-dz. 115/2, 20/4, 112 obr 2075-rozbudowa sieci elektroenerget.0,4kV-wszczęcie postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm. )
Urząd Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
zawiadamia, że
na wniosek Inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Strzeszyńskiej 58,
– Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71 – 178 Szczecin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z projektowaną inwestycją polegającą na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w granicach dz. nr 115/2, 20/4, 112 obr 2075, zlokalizowanych w rejonie ulic Somosierry - Dwernickiego.
Inwestycja, wg oświadczenia Inwestora, realizowana w celu zasilenia jednorodzinnego domu mieszkalnego.
Uwagi i wnioski można składać, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1,w Biurze Obsługi Interesantów – SALA Nr 62 ( parter w prawym skrzydle UM ), stanowisko Nr 30.
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni,
tj. od dnia 16.11.2010r. do dnia 30.11.2010r.


 

udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, wytworzono: 2010/11/15, odpowiedzialny/a: EG/MJ, wprowadził/a: Maria Jabłońska, dnia: 2010/11/15 15:35:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maria Jabłońska 2010/11/15 15:35:00 nowa pozycja