Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de 40PE dla potrzeb budynków biurowych przy ul. Lubczyńskiej

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80z 2003r. poz. 717ze zm.)Urząd Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej zawiadamia, że  w dniu 26.04.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Nr 56/2011 dla przedsięwzięcia polegającego na:   budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de 40PE dla potrzeb budynków biurowych położonej przy ul. Lubczyńskiej w Szczecinie, w granicach działki nr nr: 6/14, 6/2 obręb 4706.

 

 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza  się  na okres 14 dni, tj. od dnia  29.04.2011r. do 13.05.2011r. W siedzibie  Urzędu Miasta Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (ul. Plac Armii Krajowej1 (pok. 273  w godz. od 7.30 do 15.30  w poniedziałki i czwartki) można zapoznać się z treścią decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia(art.49 k.p.a.)

 

 

 

 

udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2011/04/28, odpowiedzialny/a: Beata Machowska, wprowadził/a: Beata Machowska, dnia: 2011/04/28 14:31:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Machowska 2011/04/28 14:31:05 nowa pozycja