Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Budowa gazowo – parowego bloku kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie z obiektami towarzyszącymi położonej na działkach nr7, 3/1, 3/2, 2, 4/1, 4/2, 4/4 oraz z siecia

WUiAB.VI/JC/7331/284/10
UNP:37254/WUiAB/XX/10

Nr rejestru 00569 /UNP                                                                                     OBWIESZCZENIE

                                                                   PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                               z dnia 20 sierpnia 2010

Na podstawie art. ust. 21 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 – ze zmianami) podaje się do wiadomości , że
Projbud II Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 132, 71-260 Szczecin, działającą z pełnomocnictwa Zarządu PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie, złożyła w dniu 30.06.2010r. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa gazowo – parowego bloku kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie z obiektami towarzyszącymi położonej na działkach nr7, 3/1, 3/2, 2, 4/1, 4/2, 4/4 oraz z sieciami zewnętrznymi.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Szczecin. Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin – w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pok. 249.

Niniejszą informację obwieszcza się na okres 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, tj. od 23.08.2010r. do 06.09.2010r.
 

udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2010/08/20, odpowiedzialny/a: Joanna Czajkowska, wprowadził/a: Joanna Czajkowska, dnia: 2010/08/20 15:14:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Czajkowska 2010/08/20 15:14:53 nowa pozycja