Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania pt.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Urząd Miasta Szczecin - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej zawiadamia na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018.1474 ze zm.), że Prezydent Miasta Szczecin złożył w tutejszym Wydziale dnia 06.09.2019 r. wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania pt. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”, obejmującej następujące nieruchomości: - działki nr: 3/16, 10/8, 10/9, 12/4, 12/6, 12/7; 12/8, 12/9; 12/12, 12/15, 12/16, 12/19, 12/20, 12/23, 12/24, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15, 14/16, 14/19, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/29, 14/40, 17/8, 21/17, 21/18, 21/19, 21/25, 21/27, 22/7, 22/8, 23, 24/2, 24/4, 24/5, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 31/6, 31/7, 37/4, 38/3, 38/4, 64//4, 65, 95/12, 98/4, z obr. 1084 - działki nr: 4, 10, 11/1, 25/2, 27, 28, 29, 32, z obr. 1029 - działki nr: 1, 4, 7/35, 7/36, 8/3, 10, 13/4, 14/4, 29, 30/6, 31/1, 31/11, 43/15, 44, 139/32, 149, 150, z obr. 1037 - działki nr: 1/2, 1/6, 2/2, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/4, 5/10, 5/11, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 6, 7; 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, z obr. 1085 - działki nr: 1, 2, 3, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/1, 6, 8/1, 8/2, 8/9, 8/12, 8/14, 12/2, 12/3, 13/2, 13/7, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 15/1, 16/3, 17/1, 17/2, 18, 19/5, 20, 24/1, 25/2, 29 z obr. 1086 - działki nr: 1/1; 1/2, 2/5, 2/8; 3/1; 4; 2/2; 5/1; 6/3, 6/4, 6/5, z obr. 1083

W terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia można w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej (II p. pokój nr 259) Urzędu Miasta Szczecin, zapoznać się z aktami sprawy.

Prezydent Miasta Szczecin

udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2019/10/08, odpowiedzialny/a: Dorota Karcz, wprowadził/a: Dorota Karcz, dnia: 2019/10/08 13:47:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Karcz 2019/10/08 13:47:42 nowa pozycja