Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

budowie drogi lokalnej do centrum logistyczno – magazynowo - produkcyjnegoprzy ul. Cynkowej i ul. Irydowej w Szczecinie, wznowienie postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E    P R E Z Y D E N T A   M I A S T A   S Z C Z E C I N

 

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że w związku z ujawnieniem nowych okoliczności istotnych dla sprawy, na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z dnia  27.06.2017r. poz. 1257 z późn. zm.), zostało w drodze postanowienia z dnia 18.09.2018 r. wznowione postępowanie administracyjne zakończone decyzją ostateczną nr 11/2018 z dnia 25.07.2018 r. znak: WUiAB-I.6740.34.2018.HN, UNP: 5176/WUiAB/-XIV/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi lokalnej do centrum logistyczno – magazynowo - produkcyjnego wraz z rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego przy ul. Cynkowej i ul. Irydowej w Szczecinie, działki nr: 9/2, 3/2, 14/2, 15/2 z obrębu 4086 oraz działki nr: 3, 6, 15, 16/2, 17, 18/1, 22, 23/1, 23/2, 24, 25 z obrębu 4906”.

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – Pl. Armii Krajowej 1, pok. nr 208, w poniedziałki i czwartki w godzinach 730 – 1530 oraz w pozostałe dni, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 091 4245565).

Obwieszczenie zamieszcza się na okres czternastu dni od dnia 20.09.2018 r. do dnia 03.10.2018 r.

udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2018/09/19, odpowiedzialny/a: Hanna Nierzwicka, wprowadził/a: Hanna Nierzwicka, dnia: 2018/09/19 12:48:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Hanna Nierzwicka 2018/09/19 12:48:34 modyfikacja wartości
Hanna Nierzwicka 2018/09/19 12:48:24 nowa pozycja