Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Numery rachunków bankowych


Urząd Miasta Szczecin i gminne jednostki budżetowe są obsługiwane przez  bank PKO Bank Polski S.A.

Jednocześnie informujemy,  że w każdym oddziale Banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Szczecina można realizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Miasto Szczecin bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Płatności online za czynności urzędowe

WYKAZ PLACÓWEK BANKU PKO Bank Polski S.A. na terenie miasta Szczecin obsługujących wpłaty i wypłaty gotówkowe:

lp. Oddział/Agencja adres Część miasta
1. Oddział 2 w Szczecinie pl. Orła Białego 5 lewobrzeże
2. Oddział 3 w Szczecinie ul. Rydla 41/42 prawobrzeże
3. Oddział 7 w Szczecinie ul. Santocka 18/4 lewobrzeże
4. Oddział 8 w Szczecinie ul. Narutowicza 13 e/7 lewobrzeże
5. Oddział 9 w Szczecinie al. Wyzwolenia  105A lewobrzeże
6. Oddział 10 w Szczecinie ul. Szafera 196 lewobrzeże
7. Oddział 12 w Szczecinie ul. Bandurskiego 95 lewobrzeże
8. Oddział 15 w Szczecinie ul. Milczańska 7 H, I lewobrzeże
9. Oddział 20 w Szczecinie ul. Leszczynowa 23 prawobrzeże
10. Oddział 21 w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 19 lewobrzeże
11. Agencja LO23 ul. Niemcewicza 26 lewobrzeże
12. Kasy zamiejscowe Oddziału 1 w Szczecinie ( budynek UM) pl. Armii Krajowej 1 lewobrzeże
13. Kasy zamiejscowe Oddziału 3 w Szczecinie ( Filia UM) ul. Rydla 39/40 prawobrzeże

   Możliwość płacenia kartą płatniczą. Kasy na terenie urzędu miasta i filii urzędu na prawobrzeżu są wyposażone w terminale kart płatniczych. 

Rachunki bankowe obowiązujące od 1 czerwca 2013 roku:

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 - opłaty skarbowe z tytułu m.in. zaświadczeń o wpisie do EDG, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, pełnomocnictw, rejestracji VAT , za wpis do ewidencji zaproszeń oraz innych wpłat z tytułu opłaty skarbowej - załatwiane drogą bezpośrednią

30 1020 4795 0000 9202 0277 9395 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego,leśnego, od środków transportowych i z tytułu opłat lokalnych (UWAGA! jest to rachunek ogólny dla dochodów podatkowych; decyzje wymiarowe zawierają indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do każdego podatnika) 

24 1020 4795 0000 9102 0278 0328 - wpływy z tytułu opłaty od zagospodarowania odpadów komunalnych

31 1020 4795 0000 9102 0277 8553 - wpływy z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

67 1020 4795 0000 9002 0277 9312- wpływy z tytułu dochodów majątkowych tj. wieczyste użytkowanie gruntów gminy, przekształcenie prawa użytkowania na własność, sprzedaż mieszkań, sprzedaż lokali, wykup gruntu, I opłata, służebność, trwały zarząd, zwrot bonifikat, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.

69 1020 4795 0000 9902 0277 9320 - wpływy z tytułu dochodów Skarbu Państwa tj. wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, dzierżawy, sprzedaż mieszkań, sprzedaż lokali, przekształcenia, trwały zarząd, wykup gruntu, służebność

22 1020 4795 0000 9002 0277 9346 - wpływy za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania

70 1020 4795 0000 9402 0277 9353 - wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską

75 1020 4795 0000 9202 0277 9361 - wpływy za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - wpływy - dochody niemajątkowe tj. reklamy, licencje na TAXI, egzamin z topografii miasta, tablice rejestracyjne, dowody, specyfikacje WIM, prawa jazdy, legitymacja instruktora Prawa Jazdy, Prawo Jazdy Międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe, karty wędkarskie, opłata za licencje na transport drogowy, opłata za zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne, opłata za zezwolenia na przewozy drogowe, specyfikacja BOI, dopłata do prawa jazdy K029, hologramy-gryfy, transport osób – analiza sytuacji rynkowej, wpłaty różne ( dochody niemajątkowe), opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców, opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, kary osób prawnych i fizycznych z tytułu niezgłoszenia zmian w licencji na transport drogowy

63 1020 4795 0000 9902 0301 6011 - opłata za karty parkingowe osób niepełnosprawnych

70 1020 4795 0000 9102 0277 9403 - dochody - Dom Pomocy Społecznej: wpłata za pobyt świadczeniobiorcy w DPS zgodnie z umową z MOPR w Szczecinie

25 1020 4795 0000 9402 0277 9387 - wpływy z tytułu kar porządkowych Straży Miejskiej

08 1020 4795 0000 9102 0277 8579 - Szczecińskie Centrum Świadczeń – świadczenia rodzinne

15 1020 4795 0000 9802 0277 8595 - Szczecińskie Centrum Świadczeń – dłużnicy alimentacyjni

48 1020 4795 0000 9102 0277 9411 -
opłata skarbowa za sprawy załatwiane drogą elektroniczną

03 1020 4795 0000 9102 0277 9445 - opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

78 1020 4795 0000 9302 0277 9452 - opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym

47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 – depozyt: wpłaty wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

52 1020 4795 0000 9602 0277 8512 - opłaty za udostępnianie danych osobowych

07 1020 4795 0000 9602 0277 8546- opłaty za udostępnianie informacji publicznej

90 1020 4795 0000 9902 0278 0203 - PODSTAWOWY ORGANU, podstawowy rachunek budżetu Gminy Miasto Szczecin na prawach Powiatu, dochody Miasta Szczecin, zasilenia jednostek budżetowych Gminy, zwroty niewykorzystanych środków, subwencje, dotacje celowe  na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne dofinansowania

51 1020 4795 0000 9102 0278 7505 - Wydział  Egzekucji Administracyjnej

82 1020 4795 0000 9002 0287 1580 - Strefa Płatnego Parkowania - upomnienia

37 1020 4795 0000 9602 0315 6015 - Udostępnienie danych z dowodów osobistych 

32 1020 4795 0000 9102 0304 0144 - „Karta Dużej Rodziny”

NOWE RACHUNKI BANKOWE ZDiTM  dot. OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

83 1020 4795 0000 9802 0493 5815 - decyzje IG

07 1020 4795 0000 9402 0493 3984 - decyzje II

Wydział Księgowości

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2013/05/13, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/11/28 07:55:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/11/28 07:55:56 modyfikacja wartości
Emilia Przeworska 2023/07/17 10:30:55 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2023/05/24 12:43:05 modyfikacja wartości
Emilia Przeworska 2023/03/28 14:11:03 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2023/01/04 10:54:03 modyfikacja wartości
Emilia Przeworska 2022/11/22 09:22:40 modyfikacja wartości
Emilia Przeworska 2022/09/07 13:40:45 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2022/08/31 15:24:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/07/17 08:54:26 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2019/01/28 09:23:05 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2018/12/10 14:52:54 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2018/12/10 14:49:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/02 08:31:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/10/31 15:04:32 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 14:28:15 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 14:27:32 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 13:32:27 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 12:31:14 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 11:34:59 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 11:32:26 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 11:11:26 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 11:09:20 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 10:31:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/10/20 13:38:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/07/08 07:51:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/04 13:19:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/04 13:18:14 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/10/02 12:22:38 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/10/02 12:21:27 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/09/04 09:53:24 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/09/04 09:35:16 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/06/17 07:43:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/02/17 10:44:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/02/17 10:44:32 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/17 10:10:50 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2015/02/16 12:26:21 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2015/02/16 12:07:26 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/16 11:35:26 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/02/16 08:59:32 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/01/02 12:26:56 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2014/02/18 12:04:05 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2014/01/16 15:33:50 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/12/31 10:36:51 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/12/17 10:08:41 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/10/09 14:11:22 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/06/25 10:23:43 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2013/06/21 11:42:25 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/28 09:39:47 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/24 09:48:47 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/24 09:41:34 modyfikacja wartości