Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków

NAJWAŻNIEJSZE PRACE FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

Dotacja może być udzielona zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.(Dz.U.03.162.1568 z późniejszymi zmianami) na prace obejmujące:

1)   sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)   przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3)   wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)   opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)   wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)   sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)   zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2012/01/04, odpowiedzialny/a: Miejski Konserwator Zabytków, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/12/19 08:21:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/12/19 08:21:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/12/05 14:01:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/12/13 11:14:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/12/07 13:54:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/29 11:21:23 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2015/10/28 13:04:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/12/10 09:30:11 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2014/12/10 08:56:26 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2013/08/26 14:25:00 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2013/08/26 14:18:52 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2013/06/27 08:04:18 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2013/06/26 12:53:19 modyfikacja wartości
Małgorzata Gwiazdowska 2012/05/22 14:13:52 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/05/16 12:09:50 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/09 10:36:32 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/05 13:47:41 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/05 13:25:25 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/05 12:41:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/04 11:58:13 nowa pozycja