Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2011
Siedziba spółki:
ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin
Telefony:
tel. 91 506 62 00 fax: 91 506 62 99
E-mail:
sekretariat@zuo.szczecin.pl
Strona WWW:
zuo.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
bip.zuo.szczecin.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchały Nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 28 stycznia 2011 r., zaś w dniu 18 marca 2011 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawowe informacje o Spółce:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności podstawowa działalność Spółki to: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).

Gmina Miasto Szczecin, tworząc Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

 

Organy:

Zarząd:

  • Tomasz Lachowicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Stefan Berczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anna Szotkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Magdalena Gierczak-Korytkowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Renata Maniszewska (e-mail: rmanisz@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2011/03/21, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2021/03/02 09:19:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2021/03/02 09:19:25 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/01/16 12:07:29 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:06:10 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:01:22 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 07:54:24 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/22 08:58:56 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/12/21 10:01:28 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/07 14:14:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/10/22 12:39:04 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/11 08:32:15 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:59:38 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/08/17 09:03:40 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/07/01 10:42:43 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/02 13:21:35 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:41:39 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:35:10 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 11:51:43 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/21 10:22:19 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/08/01 08:29:23 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/05/16 07:42:39 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/22 14:44:45 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:17:05 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:25:09 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 09:00:00 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/05 14:57:00 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/09/23 10:11:29 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/09/23 08:44:17 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/05/05 10:36:02 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/03/21 13:54:26 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/03/21 13:28:04 nowa pozycja