Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Weryfikacja

Projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przechodzą kolejne etapy weryfikacji. Pomysły trafiają do właściwych merytorycznie jednostek miejskich, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość ich realizacji. Następnie projekty podlegają weryfikacji w Zespołach Społecznych SBO.

Projekty SBO 2023 zgłoszone do Urzędu (.zip, 526 MB)

Etap I. Weryfikacja formalna

Weryfikację formalną projektów przeprowadza Biuro Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta, które sprawdza poprawność wniosków pod względem:

 • sposobu i terminu złożenia projektu,
 • poprawności i kompletności dokumentów,
 • przyporządkowania do obszaru: ogólnomiejskiego lub lokalnego pod względem  zgodności lokalizacji i puli środków,
 • udzielenia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
 • zgodności z zasadami ogólnodostępności dla mieszkańców.

Etap II. Weryfikacja merytoryczna

Weryfikacja merytoryczna ma na celu sprawdzenie możliwości realizacyjne projektów. To moment, w którym możliwe są zmiany, doprecyzowanie treści wniosków oraz kosztorysów. Projekty są poddawane szczegółowej analizie, a wszelkie konieczne zmiany konsultowane z wnioskodawcami. Ewentualne modyfikacje projektu dokonywane są w porozumieniu z liderką lub liderem projektu.

Jednostki miejskie opiniują wnioski według kryteriów merytorycznych m.in.:

 • zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • możliwości realizacji we wskazanej lokalizacji,
 • możliwości realizacji w określonym czasie,
 • zgodności z kompetencjami miasta,
 • kosztów realizacji pomysłu,
 • zgodności ze strategiami i programami miasta,
 • zgodności z zasadami ogólnodostępności dla mieszkańców,
 • zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Etap III. Weryfikacja w Zespołach Społecznych SBO

Po ocenie formalnej i merytorycznej, projekty mieszkańców są przekazane Zespołom Społecznym. Ich zadaniem jest zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo. Członkowie Zespołu zwrócą szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie są ogólnodostępne. Zespoły społeczne SBO to: Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy, które są powołane przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Zadaniem Zespołu Opiniującego jest przygotowanie wstępnych oraz ostatecznych list zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i lokalnym w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną jednostek miejskich. Zespół Opiniujący tworzą przedstawiciele mieszkańców Szczecina, organizacji pozarządowych, Rad Osiedli Miasta Szczecin, Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.

Zadaniem Zespołu Odwoławczego jest rozpatrywanie odwołań autorów projektów od decyzji Zespołu Opiniującego o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie przez mieszkańców. Zespół Odwoławczy podejmuje decyzję o skierowaniu projektu do ponownej weryfikacji przez wydziały i biura Urzędu, bądź decyduje o ostatecznym odrzuceniu projektu.

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2022/11/30 14:33:18, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/05/11 12:16:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/05/11 12:16:56 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2022/11/30 14:33:17 nowa pozycja