Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017 - 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2021 - 2024".

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH TUTAJ

Na podstawie Zarządzenia Nr 408/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024.

- projekt „Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024”;

- zał. 1. Mapa pól elektromagnetycznych;

- zał. 2. Mapa poziomu hałasu;

- zał. 3. Mapa wód powierzchniowych;

- zał. 4. Mapa wód podziemnych;

- zał. 5. Mapa zanieczyszczenia wód powierzchniowych;

- zał. 6. Mapa warunków klimatyczno-bonitacyjnych;

- zał. 7. Mapa gospodarowania odpadami;

- zał. 8. Mapa zasobów przyrody;

- zał. 9. Harmonogram realizacji zadań wraz z finansowaniem
 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 3 października 2017 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 19:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta Szczecin. 

Program ochrony środowiska, sporządza się m.in. w celu realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych, a obowiązek jego wykonania wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 t.j. ze zm.). Na ww. spotkanie zapraszamy także przedstawicieli szczecińskich organizacji pozarządowych.

Prezentacja Programowa TUTAJ

 

Informacja o wynikach spotkania konsultacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/09/18 12:56:16, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Marta Kaszubowska, dnia: 2017/10/06 07:43:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Kaszubowska 2017/10/06 07:43:07 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/06 07:32:52 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/03 13:18:40 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/03 13:14:53 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/03 12:46:31 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/09/25 09:19:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/19 07:55:32 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 14:09:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 14:08:52 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 13:29:29 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 13:28:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 13:14:38 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 12:56:15 nowa pozycja