Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017 - 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2021 - 2024".

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH TUTAJ

Na podstawie Zarządzenia Nr 408/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024.

- projekt „Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024”;

- zał. 1. Mapa pól elektromagnetycznych;

- zał. 2. Mapa poziomu hałasu;

- zał. 3. Mapa wód powierzchniowych;

- zał. 4. Mapa wód podziemnych;

- zał. 5. Mapa zanieczyszczenia wód powierzchniowych;

- zał. 6. Mapa warunków klimatyczno-bonitacyjnych;

- zał. 7. Mapa gospodarowania odpadami;

- zał. 8. Mapa zasobów przyrody;

- zał. 9. Harmonogram realizacji zadań wraz z finansowaniem
 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 3 października 2017 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 19:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta Szczecin. 

Program ochrony środowiska, sporządza się m.in. w celu realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych, a obowiązek jego wykonania wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 t.j. ze zm.). Na ww. spotkanie zapraszamy także przedstawicieli szczecińskich organizacji pozarządowych.

Prezentacja Programowa TUTAJ

 

Informacja o wynikach spotkania konsultacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/09/18 12:56:16, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Marta Kaszubowska, dnia: 2017/10/06 07:43:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Kaszubowska 2017/10/06 07:43:07 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/06 07:32:52 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/03 13:18:40 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/03 13:14:53 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/03 12:46:31 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/09/25 09:19:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/19 07:55:32 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 14:09:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 14:08:52 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 13:29:29 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 13:28:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 13:14:38 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/09/18 12:56:15 nowa pozycja