Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej serwisu

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

WYNIKI KONSUTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE LPR NA LATA 2017 - 2023

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH  AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023

Na podstawie Zarządzenia NR 345/17  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  25 lipca 2017 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od w terminie od dnia 09 sierpnia 2017 r. do dnia 08 września 2017 r w formie:

1) prezentacji diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, która odbyły się:

a) w dniu 09 sierpnia 2017 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej "ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;

b) w dniu 12 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;


2) zbierania od mieszkańców w terminie od 9 sierpnia 2017 r. do 08 września 2017 r. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, przedstawionych na prezentacjach, o których mowa w pkt 1 oraz dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjmowane są za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:


1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,
2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,
4) złożenie podczas prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej "ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/07/20 12:49:18, odpowiedzialny/a: Marta Kaszubowska , wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2017/10/10 08:42:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2017/10/10 08:42:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/08/17 11:43:40 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/07/25 15:23:38 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/07/25 15:15:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/07/20 12:49:17 nowa pozycja