Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 14 z dnia 08 kwietnia 2014

NARADA nr  14_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 08 kwietnia 2014 r.

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM w dniu 28 kwietnia 2014 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani Beata Misiak 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Prezydenta od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej nr 59 m. 5 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Grzymińskiej

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Kruszwickiej

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Ks. bpa Ignacego Krasickiego

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Xawerego Dunikowskiego

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 54/U5

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Komuny Paryskiej 18/U1

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 4/14, 4/11, 9/3, 3/2, 3/3 z obr. 3018 położonej w Szczecinie przy ul. Willowej nr 2 oraz udzielenia bonifikaty

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Wędrowna” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka - Górzeńska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze Port 2”

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka - Górzeńska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 303430 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana ewangelisty przy ul. Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BMKZ Pani Małgorzata Gwiazdowska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie zespołu pomników i akcentów rzeźbiarskich w ramach projektu „Alei Żeglarzy”

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BMKZ Pani Małgorzata Gwiazdowska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Miasto Szczecin a Gminą Police.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Zastępca Dyrektora Pan Paweł Adamczyk

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:48:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:48:11 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 09:42:42 nowa pozycja