Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 15 z dnia 10 kwietnia 2014

NARADA nr  15_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 10 kwietnia 2014 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, z siedzibą w Szczecinie, przy al. Bohaterów Warszawy 27b, z obowiązku wnoszenia opłat, z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej  w Szczecinie, przy ul. Ks. Wawrzyniaka 7a, w okresie od 20 04 2014 do dnia 19 04 2014

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości, położonej przy al. Piastów 28, 29, składającej się z działek będących własnością Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako:

-działka nr 4/17, o pow. 0,1367 ha, Obr. 2156 – niezabudowana, ujawniona    w księdze wieczystej KW nr SZ1S/00152839/2

-działka nr 4/21, o pow. 0,3269 ha, Obr. 2156 – zabudowana budynkami gospodarczymi, ujawniona w księdze wieczystej KW nr SZ1S/00215407/5

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Maria Latkowska, Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Dyrektora WGKioŚ / Beniamin Chochulski prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o.

decyzja: Stanowisko przyjęto

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wystąpienia wraz z Prezydentami Gdańska, Gdyni, Świnoujścia do Ministerstwa Skarbu, z pismem przedstawiającym stanowisko samorządów, w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury portowej.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta  

prezentuje: p. Dorota Brzozowska, Dyrektor WPiOL

decyzja: Stanowisko przyjęto

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: Willa Lentza, Etap II – Modernizacja obiektu”.

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzja: Stanowisko przyjęto

 

Sprawy różne

 

1.Informacja o stanie realizacji wybranych kluczowych inwestycji: SP 59 – rekomendacja dotycząca sposobu dalszej realizacji inwestycji

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja: Przekazano do dalszej analizy

 

2.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta  

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: Prezydent zaakceptował przedłożone sprawozdanie.

 

3.Informacja, w sprawie udziału Miasta Szczecin, w programie „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Decyzja: Przekazano do dalszej analizy

 

4.Przedstawienie informacji, w sprawie stanu realizacji decyzji Prezydenta

wnosi: Piotr Wachowicz, dyrektor BPM

prezentują: kolegium wg. kompetencji

decyzja: Informacja przyjęto

 

5.Informacja nt. wdrożenia Programu Alert Miejski

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Zastępca Dyrektora WGKiOś

decyzja: Informacja przyjęto

 

6.Informacja, w sprawie uzgodnień, dot. rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie bulwarów – pawilony – w nawiązaniu do Notatki z dnia 27 02 2014

prezentuje:  p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta/ WGKiOś/BS

decyzja: Przedstawiona informacja została przyjęta;

 

7.Centrum Żeglarskie

prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja: Informację przyjęto

 

8.Hala widowisko- sportowa

prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja: Informację przyjęto

 

9.Kwalifikacja pomocy publicznej w realizowanych przez GMS inwestycjach tramwajowych

prezentuje: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: Informacje przyjęto

 

10.Informacja w sprawie przygotowania, weryfikacji i osiągania wskaźników efektywności określanych dla projektów  UE

prezentuje: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta/ p. Ryszard Słoka Sekretarz Miasta

decyzje: przekazano do dalszych analiz

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM w dniu 28 kwietnia 2014 r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 4”, w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync,  Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Anna Nawacka – Górzeńska, Dyrektor BPPM  

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 2” w Szczecinie, pod nazwą „Stołczyn Port 3”

wnosi: p. Piotr Mync,  Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Anna Nawacka – Górzeńska, Dyrektor BPPM  

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:50:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:50:44 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 09:44:59 nowa pozycja