Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 30 z dnia 17 lipca 2014

NARADA nr  30_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 17 lipca 2014 r.

 

Informacja, w sprawie poszerzenia porządku obrad sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 21 lipca 2014r. o projekty uchwał w sprawach:

 

1.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - skrzyżowanie Wkrzańska" w Szczecinie,

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka – Górzeńska

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

2.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 7” w Szczecinie,

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka – Górzeńska

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

3.zmiany uchwały w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasto Szczecin.  

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WSS Pani Małgorzata Olejnik 

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta, po wprowadzeniu autopoprawki do Uchwały ze względu na wykryte błędy pisarskie

 

4.zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin.  

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WSS Pani Małgorzata Olejnik 

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawie:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wieloletniej dzierżawy zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie, przy ul. Kolumba 88a – działka nr 4/2, z obrębu 1047 i Wyspa Jaskółcza – działka nr 4/4 z obrębu 1047

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na dzierżawę zabudowanych nieruchomości maksymalnie do 7

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę  nr 4/5, z obrębu 4024 – Dąbie, położonej przy ul Taborowej 7, dla Szczecińskiej Fundacji „Talent – promocja – Postęp”

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wszczęcie procedury zmierzającej do bezprzetargowego wydzierżawienia,

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zawarcia aneksu do umowy Rep. A nr 2714/2014 z dnia 25 08 2010 oraz aneksu do umowy Rep A nr 1717/2011 z dnia 01 07 2011, w wyniku których dojdzie do przedłużenia terminów zabudowy nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, przy ul. Łowieckiej 11

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska, Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmiany zagospodarowania nieruchomości gruntowej położenej u zbiegu ulic Okulickiego i Kwiatowej, stanowiącej część działki nr 39/2, z obrębu 2097 – Pogodno

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Mariusz Posadzy, Dyrektor ZBiLK

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność GMS, położnej przy ul. Nabrzeże Wieleckie, w Szczecinie

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska, Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres trzech lat, z zaznaczeniem, iż zostanie uregulowana kwestia parkingu dla spółki PAAN – BUS

 

Informacje w sprawach:

 

1.Informacja w sprawie ofert usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny ZOZ szkół Wyższych w Szczecinie

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzje: Przekazano do dalszych analiz

 

2.Informacja w sprawie Wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, sprawy z powództwa PPUH Transcom sp. z o. o. w Katowicach przeciwko GMS

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzje: Przekazano do dalszych analiz

 

3.Informacja w sprawie Mostu Długiego – organizacja ruchu

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Dyrektor WGKiOŚ

decyzje: Informacja została przyjęta

 

4.Informacja w sprawie projektu budżetu 2015- Oświata.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM; p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Beata Misiak, Dyrektor Woś; p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzje: Informacja została przyjęta

 

Dodatkowo:

 

1.Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Mync poprosił o wycofanie projektu Uchwały nr 145/14 zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych. W celu przekazania do dalszych analiz


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 11:00:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:00:14 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:11:15 nowa pozycja