Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 23 z dnia 05 czerwca 2014

NARADA nr  23_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu05 czerwca 2014 r.

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM, w dniu 23 06 2014 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014 – 2018 z perspektywą do roku 2023. 

wnioskodawca: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BS Pan Michał Przepiera

decyzja: wprowadzono do porządku obrad

 

2.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „ARKONKA”.

wnioskodawca: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec

decyzja: wprowadzono do porządku obrad

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie na Sesję RM- w sprawie określenie zasada udzielania dotacji celowej ze środków budżetu GMS wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrola wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie GMS z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie na Sesję RM- w sprawie zmiany WPRS 2014- 2018 z perspektywą do 2023

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie rezygnacji Gminy Miasta Szczecin z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego, na lata 2007-2013 projektu pn. Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe- Zdroje” w Szczecinie

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Stanowisko przyjęte

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie podjęcia negocjacji z przedstawicielami Województwa Zachodniopomorskiego, w sprawie zmiany treści porozumienia, w sprawie wzajemnego nabycia praw do nieruchomości zawartego dnia 06 09 2012 r.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawionego   stanowiska.         

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wieloletniej dzierżawy zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie, przy ul. Kolumba 88a – działka nr 4/2, z obrębu 1047 i Wyspa Jaskółcza – działka nr 4/4 z obrębu 1047

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent Miasta nie wyraził zgody na realizacje przedstawionego stanowiska.

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przekazania mienia:

1.w Zarządzanie przez ZBiLK w Szczecinie nieruchomości, przy ul. Narożnej 50 w Szczecinie

2.w trwały zarząd MOPR w Szczecinie:

a. nieruchomości, przy al. Wojska Polskiego 95,

b. nieruchomości, przy ul. Mącznej 16.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował projekt stanowiska.

 

Sprawy różne:

 

1.Informacja, w sprawie ofert usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS 

decyzja: Przyjęto informacje

 

2.Centrum Żeglarskie – raport bieżący

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

3.Hala – raport bieżący

wnosi: p. Krzysztof Soska, p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępcy PM

prezentuje: p. Piotr Dykiert, Dyrektor WS, p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzja: Przyjęto informacje

 

4.Wyspa Grodzka  – raport bieżący

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzja: Przyjęto informacje

 

5.Informacja, dotycząca operatu szacunkowego, w związku z zakupem nieruchomości na Filię UM, na Prawobrzeżu

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

Pozostałe:

 

1.Informacja w sprawie Wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, sprawy z powództwa PPUH transcom sp. z o.o. w Katowicach przeciwko GMS

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzja: Informację przyjęto

 

2.Informacja, w sprawie możliwości pozyskania środków przez GMS, w ramach konkursu RPO na lata 2007- 2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta  

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja:  Informację przyjęto z uwagą - przekazać do rozpatrzenia przez  Żeglugę Szczecińską

 

3.Hala- operator.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Piotr Dykiert, Dyrektor WS

decyzja: przekazano do dalszej analizy


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:57:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:57:50 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:00:26 nowa pozycja