Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 11 z dnia 13 marca 2014

NARADA nr  11_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 13 marca 2014 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta w sprawach:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmiany warunków oraz rozszerzenia zakresu służebności  gruntowej przechodu i przejazdu, ustanowionej aktem notarialnym rep. A nr 6775/2006 r. z dnia 07 06 2006, na działce nr 3/5, w obrębie 2020 (Pogodno 20), położonej w Szczecinie, przy ul. Chorzowskiej

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I, z zastrzeżeniami:

- należy sprawdzić możliwość wynegocjowania z inwestorem postawienia ekranu oraz nasadzenia pasa zielni;

- należy zastrzec w umowie, że w godzinach 22 – 06 nie może być prowadzony rozładunek towaru.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, przy ul. Opłotki, Wielka Odrzańska, stanowiącej działkę nr 43/3 z obrębu 1037, której użytkownikiem wieczystym jest STR Shipping and trading Spółka z o.o.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował przedstawiony we wniosku Wariant I

 

3.Przyjęcie stanowiska Prezydenta Miasta, dot. inicjatywy uchwałodawczej Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej, w sprawie projektu uchwały nr 78/14, zmieniającej uchwałę, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

wnosi:  p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

decyzje: Przekazano do dalszych analiz, z uwagą: zapisy projektu uchwały są nieprecyzyjnie sformułowane.

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie:

-Rozpatrzenia działań, dotyczących modernizacji obiektu wraz z wybudowaniem hali, przy al. Wojska Polskiego 127, lub:

-Wydzierżawienia kortów tenisowych, przy al. Wojska Polskiego 127 prywatnemu przedsiębiorcy – zgodnie z załączonymi propozycjami najmu.

wnosi:  p. Krzysztof Soska, Zastępca PM 

prezentuje: p. Piotr Dykiert, Dyrektor WS

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował przedstawiony we wniosku projekt A.

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zdjęcia z porządku obrad Sesji RM, w dniu 17 03 2014 r. projektu uchwały nr 65/14 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ- Odzieżowa 2”           w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Anna Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzje: Stanowisko zostało przyjęte

 

6.Wniosek o zdjęcie z porządku obrad RM i zakończenie  inicjatywy uchwałodawczej dla projektów uchwał:

-Nr 56/14 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy  ul. W. Starkiewicza 5/U1

-Nr 57/14   w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Szarotki 12/U1

wnosi:  p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

decyzje: Stanowisko zostało przyjęte

 

7.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności, za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Siechowicza”, przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta

decyzje: Wprowadzono do porządku obrad Sesji RM.

 

Sprawy różne

 

1.Informacja, w sprawie bezpłatnego umożliwienia korzystania ze środków komunikacji miejskiej, podczas obozu gimnazjalistów i licealistów, stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM/ p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM 

prezentuje: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM 

decyzje: Informacja została przyjęta

 

2.Informacja, w sprawie modernizacji Stadionu Miejskiego – harmonogram realizacji umowy

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM/ p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca PM 

prezentuje: p. Piotr Dykiert, Dyrektor WS/ p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzje: Przekazano do dalszych analiz

 

3.Informacja, w sprawie wystąpienia  dot. zmiany stawki procentowej z 3% opłaty rocznej, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych         w granicach portu morskiego, w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta  

prezentuje: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

decyzje: Informacja została przyjęta.

 

4.Informacja, w sprawie kosztów posadowienia/montażu "Masztu Maciejewicza"

wnosi: p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta  

prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta  

decyzje: Informacja została przyjęta

 

5.Informacja, w sprawie funkcjonowania systemu oczyszczania miasta, w tym wydatki na ten cel

wnosi: p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta 

prezentuje: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta/ p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta – WZFM

decyzje: Przekazano do dalszych analiz

 

6.Informacja w sprawie inwestycji CSL – stara rzeźnia

wnosi:  p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta/ BMKZ

decyzje:  Informacja została przyjęta

 

7.Informacja, w sprawie uzgodnień dot. wdrożenie ZIT pomiędzy SOM a Urzędem Marszałkowskim – zgodnie z notatką z dnia 27 02 2014

wnosi:  p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS/ SSOM

decyzje: Informacja została przyjęta

 

8.Informacja nt naboru w ramach programu Kawka II

wnosi: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS

decyzje: Informacja została przyjęta

 

9.Informacja dot. monitoringu realizowanych zadań:

wnosi:  p. Piotr Wachowicz Dyrektor BPM

prezentują: Z-cy PM wg. kompetencji

 

10.Zadania w realizacji pionu p. Bogdana Jaroszewicza, Zastępcy Prezydenta Miasta

decyzje: Informacja została przyjęta

 

11.Informacja w sprawie inwestycji strategicznych oraz zasad ich monitorowania

decyzje: Informacja została przyjęta


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:42:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:42:44 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 09:37:59 nowa pozycja