Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 61 z dnia 19 listopada 2015

NARADA nr 61_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 19 listopada 2015 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, dotyczące dalszego postępowania GMS, w sprawie spółki Turzyn

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: zaakceptowano stanowisko

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nowego zadania zleconego, z zakresu administracji rządowej Miasta Szczecin, polegającego na zapewnieniu na terenie Miasta Szczecin punktów, w których będzie udzielana mieszkańcom nieodpłatna pomoc prawna

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

decyzja: zaakceptowano stanowisko

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie wyników badań, dotyczących funkcjonowania SPP, w Szczecinie.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Konrad Stępień, Prezes NIOL

decyzja: Informację przyjęto

 

Informacja, w sprawie porządku Sesji RM na dzień 15 12 2015r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Szczecin, na lata 2016-2020.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Nr 233/15, w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych pomieszczeń, lokali gospodarczych i udziałów w lokalu

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zakończono inicjatywę uchwałodawczą

 

3.Nr 234/15, w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali użytkowych
i garaży

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zakończono inicjatywę uchwałodawczą

_____________

 

1.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, przy ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/8, z obrębu 4069

wnosi: p. M. Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Eskadrowej, na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu

wnosi: p. M. Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/2 i 6/14 oraz działki 6/7, 6/12 i 6/15 z obrębu 4018.

wnosi: p. M. Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi : p. M. Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 10/57 z obrębu 4506, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Goleniowskiej.

wnosi : p. M. Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje : p. K. Gajewski, Dyr. WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały, w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”

wnosi : p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje : p. M. Olejnik, Dyr. WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały, w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”

wnosi : p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje : p. M. Olejnik, Dyr. WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały, w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”

wnosi : p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje : p. M. Olejnik, Dyr. WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia kwoty dotacji, przypadającej na jedną osobę, będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie, w 2016 r.

wnosi : p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje : p. M. Olejnik, Dyr. WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały, w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin, za rok 2015

wnosi : p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje : p. D. Pudło- Żylińska, Dyrektor WKS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały, w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych, o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym GMS lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

wnosi : p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje : p. D. Pudło-Żylińska, Dyrektor WKS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały, w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin

wnosi : p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. W. Daniłkiewicz Dyrektor WZKiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o  

wnosi : p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Śmiecińska Dyrektor BNW

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016 – 2020, z perspektywą do roku 2023

wnosi : p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska – Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.Informacja, dot.  zwołania uroczystej sesji Rady Miasta, w dniu 17 12 2015 r., zgodnie z załączonym porządkiem obrad oraz projektu uchwały, w sprawie uczczenia wydarzeń Grudnia 1970 roku

wnosi: p. P. Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz – Dyrektor BPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/11/24, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/11/24 07:54:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/11/24 07:54:49 nowa pozycja