Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 53 z dnia 21 października 2015

Notatka z NARADY nr 53_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 21 października 2015 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie możliwości nabycia udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin- Goleniów Sp. z o.o., należących do PP „Porty Lotnicze”

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zawarcia z Województwem Zachodniopomorskim porozumienia, w sprawie wzajemnego nabycia praw nieruchomości, za cenę obniżoną z VAT.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Maria Latkowska, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent zaakceptował wariant I stanowiska, tj. akceptuje propozycję Marszałka

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie wyników badań, dotyczących funkcjonowania SPP, w Szczecinie.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Konrad Stępień, Prezes NIOL

decyzja: przyjęto informację

 

2.Informacja, dotycząca realizacji budżetu Miasta za 9 miesięcy 2015 r., w zakresie planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Maria Latkowska, Dyrektor WGN

decyzja:przyjęto informację

 

3.Informacja, dotyczącą wyników  windykacji w I półroczu b.r.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Marcin Posadzy, Dyrektor ZBiLK

decyzja:przyjęto informację

 

4.Informacja w sprawie planów dla Łasztowni

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Jarosław Bondar, Architekt Miasta

decyzja:przyjęto informację

 

Projekty uchwał na sesję 17-11-2015r.:

 

1.Projekt uchwały, w  sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry, przy Placu Zwycięstwa 3, w Szczecinie.

Wnosi: p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

Prezentuje: p. A. Jaśkowiak – Z-ca Dyrektora BOI

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w  sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry, przy Placu Rodła 8-10, w Szczecinie.

Wnosi: p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

Prezentuje: p. A. Jaśkowiak – Z-ca Dyrektora BOI

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, w roku 2016

Wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia na rok 2016 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, na parkingach strzeżonych oraz kosztów, powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie, przy ulicy Bylinowej 17

Wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. K. Gajewski – Dyrektor WGN

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego przy ulicy Strzałowskiej 36, w Szczecinie

Wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. K. Gajewski – Dyrektor WGN

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty

Wnosi: p. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. L. Rogaś –  Dyrektor WOś

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

Prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi, w wieku do lat 3, prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

Wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

Prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6

Wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

Prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach, wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich”, w Szczecinie

Wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

Prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3”, w Szczecinie.

Wnosi: p. P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów - Andersena 3", w Szczecinie.

Wnosi: p. P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Nowy”, w Szczecinie.

Wnosi: p. P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska 25”, w Szczecinie

Wnosi: p. P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 3”, w Szczecinie

Wnosi: p. P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor BPPM

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Wnioski dodatkowe:

 

1.Projekt uchwały  w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego

Wnosi: p. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. P. Dykiert –  Dyrektor WS

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały  w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów

Wnosi: p. K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. P. Dykiert –  Dyrektor WS

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały  w sprawie opłaty targowej

Wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ

Decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bom, wytworzono: 2015/10/23, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/10/23 09:43:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/10/23 09:43:24 nowa pozycja