Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 9 z dnia 19 marca 2015

NARADA 09/2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI, SEKRETARZEM MIASTA

ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 19  marca 2015 r.

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr 46/158, RM Szczecin , w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Andrzej Grabiec  – Dyrektor WGKiOś

decyzja: skierowano na sesję RM

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przejęcia ośmiu lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska  – Zastępca Dyrektora WGN

Przyjęto wariant I wniosku - nie przejmować do gminnego zasobu mieszkaniowego

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przekazania mienia w zarządzanie przez ZBiLK w Szczecinie nieruchomości przy ul. Hryniewieckiego 9 w szczecinie, w celu przekazania do użytkowania na okres 30 lat Szczecińskiemu Stowarzyszeniu „Złoty Wiek”, z siedzibą przy ul. Potulickiej 40, 70- 234 Szczecin.

wnosi: p. Krzysztof Soska  – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Soska  – Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja: wniosek wycofano; do uzupełnienia o stanowisko p. M. Kądziołki

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 r.

wnosi: p. Krzysztof Soska  – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Soska  – Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja: Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie oznaczenia zlokalizowanego obszaru w rejonie ulic Lubczyńska- Kniewska – Goleniowska, jako „Strefa przemysłowa Kniewska

wnosi: p. Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Piotr Wachowicz  – Dyrektor BPM

decyzja: wniosek przyjęto

 

6.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nabycia na rzecz GMS działki gruntu nr 92/2, z obrębu 4209, wydzielonej z urzędu z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącego cmentarza położonego w Szczecinie, przy ul. Urodzajnej

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska  – Dyrektor WGN

 

decyzja: Przyjęto wniosek, zgodnie z wariantem I  - nabyć do zasobu Gminy Miasto Szczecin

a.działkę nr 92/2 z obrębu 4209, o powierzchni 0,4523 ha, wydzieloną z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącego cmentarza, za cenę równą wartości określonej w operacie szacunkowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego,

b.oraz na żądanie współwłaścicieli, działkę nr 92/1 z obrębu 4209 o powierzchni 0,3090 ha, która jako pozostała część, nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, za cenę równą wartości określonej w operacie szacunkowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

 

Informacje/uwagi/sprawy różne:

 

7.Informacja, w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego, dot. Ustawy o przekształceniu wieczystego na własność

wnosi: p. Piotr Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: p.Katarzyna Bartanowicz – Kierownik BP / p. Katarzyna Jurczak - Kierownik Referatu Przekształceń Własnościowych WGN

Prezydent przyjął informację.

 

8.Informacja, w sprawie możliwości wyznaczenia lokalizacji, dla inwestycji szkolnej, fundacji "Familijna Szkoła” wnosi: p. Krzysztof Soska  – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Soska  – Zastępca Prezydenta Miasta

Prezydent przyjął informację.

 

 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/03/23, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/03/23 08:00:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/03/23 08:00:16 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2015/03/23 07:59:44 nowa pozycja