Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 64 z dnia 26 listopada 2015

NARADA nr 64_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 26 listopada 2015 r.

 

Informacja, w sprawie porządku Sesji RM na dzień 15 12 2015r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych, na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego, na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wnioskowanej przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii uzależnień od Alkoholu, kwoty 2 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont oraz zakup sprzętu

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja:  zgodnie z Wariantem I - negatywnie

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie harmonogramu dochodzenia do związku metropolitalnego

wnosi: p. Michał Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. Roman Walaszkowski, Dyrektor SSOM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie Walnego SSOM

wnosi: p. Michał Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. Roman Walaszkowski, Dyrektor SSOM

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie wyników konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, dotycząca Zarządzenia PM, w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Szczecin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

wnosi: p. piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Zastępca Dyrektora ZDiTM

decyzja: Informację przyjęto


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/11/27, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/11/27 11:44:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/11/27 11:44:49 nowa pozycja